Oprogramowanie SI-ZSMOPL dla SAP – z myślą o rynku farmaceutycznym

    • oprogramowanie zsmopl news2

Od 1 stycznia 2018 roku,  w związku z proponowanymi zmianami w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, przedsiębiorcy prowadzący obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i refundowanymi wyrobami medycznymi zobowiązani będą do przekazywania wskazanych  w  tych  przepisach  danych do Zintegrowanego Systemu  Monitorowania  Obrotu  Produktami  Leczniczymi  Ministerstwa Zdrowia (ZSMOPL). Firma SI-Consulting, posiadająca największe w Polsce doświadczenie w realizacji rozwiązań pod systemy SAP w zakresie generowania komunikatów do Ministerstwa opracowała oprogramowanie, zapewniające sprawne raportowanie danych przez zobowiązanych ku temu przedsiębiorców. Zapraszamy do lektury artykułu eksperta SI-Consulting, w którym opisane zostało rozwiązanie SI-ZSMOPL dla SAP.