SI-Consulting wdraża rozwiązanie SENT

    • Oprogramowanie SENT

W związku z nowymi wymaganiami prawnymi SI-Consulting oferuje dostosowanie systemów SAP do automatycznego generowania danych do systemu SENT.

3 kwietnia 2017 r. została opublikowana ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw. pakiet przewozowy będzie narzędziem uszczelniającym system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów.

Nowe przepisy prawne określają obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, dotyczących drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe", jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu. Niedopełnienie tych obowiązków pociąga za sobą sankcje.

Ministerstwo Finansów udostępnia usługę „e-Przewóz", która umożliwi klientom Krajowej Administracji Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta będzie świadczona za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwoli na obsługę przewozu „towarów wrażliwych" na i przez terytorium Polski.

W związku z tym SI-Consulting oferuje rozwiązanie spełniające nowe wymagania prawne, uwzględniające różnorodność rozwiązań logistycznych w systemie SAP, parametryzowane i konfigurowalne zgodnie z potrzebami Klienta. Zakładana obsługa komunikatów wysyłanych przez podmiot wysyłający polegać będzie na generowaniu plików xml (inicjujących i aktualizujących) zgodnych ze specyfikacją systemu SENT. System zapewni automatyczne wysyłanie komunikatów na platformę PUESC, gdzie po odpowiednim przetworzeniu danych, platforma zwróci na dedykowany webservice klienta, informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu monitorowania transportu SENT. Rozwiązanie uwzględnia obsługę komunikatów zwrotnych w ramach rejestracji numeru referencyjnego (klucze dla podmiotu nadającego, odbierającego oraz spedytora).