Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat SI-Consulting

SI-Customer Day - jaki jest i jaki będzie rynek usług konsultingowych

17 maja 2010 odbyła się we Wrocławiu w hotelu Scandic konferencja SI-Customer Day – spotkanie kluczowych klientów SI-Consulting S.A. Tematyka spotkania poświęcona była sytuacji obecnej oraz zmianom na rynku…

SI-Consulting S.A. zapewni serwis i rozwój systemu SAP w US Pharmacia Sp. z o.o.

W ramach podpisanej w kwietniu 2010 umowy SI-Consulting realizować będzie wsparcie w utrzymaniu oraz serwis aplikacyjny systemu SAP dla US-Pharmacia w obszarach: finanse i kontroling, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka…

SI-Consulting - Złoty Partner SAP!

SI-Consulting S.A. po trzech latach działalności uzyskało status SAP Gold Partner. Wystarczyły trzy lata ciężkiej pracy, aby SI-Consulting S.A. uzyskało prestiżowy Status Złotego Partnera SAP przyznawany w ramach elitarnego…

Firma otrzymała dofinansowanie na realizację 1 etapu działania 6.1 POIG

Firma otrzymała dofinansowanie na realizację 1 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt będzie współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowy Partner SI-Consulting S.A.

Firma SI-Consulting z dniem 01 lutego 2010 rozpoczęła współpracę z firmą GRC Advisory, świadczącą profesjonalne usługi z zakresu budowania systemów kontroli wewnętrznej zintegrowanych z systemem SAP. GRC Advisory została…

Nowy Partner nowym wyzwaniem dla SI-Consulting S.A.

Firma SI-Consulting S.A. zawarła partnerską umowę z KPIT Infosystems Central Europe Sp z o.o., w ramach której obie firmy będą współpracowały przy realizacji kilku projektów. Pierwszym, już rozpoczętym przez…

SI-Consulting S.A. wspiera wdrożenie SAP u wiodącego ubezpieczyciela.

Z końcem lutego 2010r. firma SI-Consulting S.A. podpisała umowę na wsparcie roll-out’u korporacyjnego rozwiązania dla firmy Signal Iduna. Prace rozpoczęły się 1 marca 2010 a ich zakres obejmuje funkcjonalność…

SI-Consulting: Jedno z największych wdrożeń w historii SAP w Polsce zakończone.

Firma SI-Consulting S.A. z Wrocławia zakończyła w grudniu 2009 roku z sukcesem wdrożenie systemów SAP ERP, SAP HR, SAP CRM oraz hurtowni danych SAP BW w Grupie Kapitałowej Impel…

SI-Consulting S.A. realizuje kolejny projekt wspólnie z Cadbury Polska.

Konsultanci firmy SI-Consulting S.A. (jako podwykonawca TSPL) brali aktywny udział w wielonarodowym i wielokulturowym przedsięwzięciu, odgrywając jedną z kluczowych ról w osiągnięciu założonego celu jakim było uruchomienie nowych, skonsolidowanych…

SI-Consulting S.A. wspiera rollout w Axellus Sp. z o.o.

W styczniu 2010r. odbył się start produktywny systemu SAP-ERP w Axellus Sp. z o.o. Polskim Partnerem wdrożeniowym była firma SI-Consulting S.A., która efektywnie wspierała norweską firmę Orkla Shared Services…