Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat SI-Consulting

Niemiecki lider rozwiązań SAP dla M&A, wybiera SI-Consulting jako dedykowanego partnera

8 lutego 2008 r. w Pradze (CZ) podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy SI-Consulting sp. z o.o. a niemiecką firmą SNP Schneider-Neureither & Partner AG. Porozumienie dotyczy współpracy w…

SI-Consulting podpisała umowę na wdrożenie SAP na potrzeby Grupy Impel

Po zakończonym sukcesem projekcie Analizy (aktualizacja i optymalizacja koncepcji wdrożeniowych) SI-Consulting i HR-B (spółka z grupy Impel realizująca na rzecz Grupy wdrożenia) zawarły umowę na wdrożenie systemu SAP. Umowa…

Kontynuacja wdrożenia dla Grupy Impel

Impel podjął decyzję o kontynuacji prac wdrożeniowych SAP. SI-Consulting została zaproszona do realizacji projektu aktualizacji koncepcji wdrożeniowych opracowanych podczas ubiegłorocznej analizy przedwdrożeniowej (SI-Consulting brała udział jako jeden z podwykonawców…

Rehau - Wsparcie w procesie zarządzania rabatami

SI-Consulting zostało zaproszone do rozwiązania problemu w obszarze sprzedaży. Nasi konsultanci skutecznie przeprowadzili analizę pojawiających się problemów i błędów, a zaimplementowane w krótkim czasie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez niemiecki…

Wsparcie migracji danych dla Grupy Impel

Konsultanci SI-Consulting zaproszeni zostali do udziału w projekcie migracji danych w roli koordynatora całego procesu. W projekcie tym odpowiadać będziemy za organizację oraz nadzór nad realizacją prac projektowych oraz…

Wsparcie polskiej specyfiki systemu SAP dla HI-P

SI-Consulting zawarła z HI-P umowę na wsparcie systemu SAP w zakresie tzw. "polskiej specyfiki". Umowa obejmuje współpracę w zakresie rozwoju i utrzymania modułów FI, CO, MM i PP. Umowa…

Automatyzacja obsługi opakowań dla Ecolab

W ramach współpracy z firmą Ecolab Sp. z o.o. SI-Consulting zaimplementuje rozwiązanie usprawniające obsługę opakowań materiałów niebezpiecznych. Rozwiązanie to oparte na zaawansowanym rozszerzeniu systemu umożliwi na automatyzację obsługi opakowań…

Zarządzamy projektami - to hasło przewodnie spotkania integracyjnego SI-Consulting we Wziąchowie

Przyjemne połączone z pożytecznym... Praktyczne spotkanie ze specyfiką zarządzania projektami w grze symulacyjnej Oskar(d)y 2007. Nasi konsultanci wcieliwszy się w role producentów filmowych zmagali się z szeregiem typowych problemów…

Cykl warsztatów programistycznych dla Grupy Impel

W październiku 2007 rozpocznie się cykl warsztatów szkoleniowych dla zespołu programistów Impela z zakresu programowania ABAP/4. Program obejmie niemal całość zagadnień związanych z narzędziami programistycznymi, technologiami tworzenia oprogramowania w…

Wsparcie migracji danych w BAT

Nasi konsultanci zostali zaproszeni do wsparcia procesu migracji danych w jednostkach BAT Polska i BAT Czechy podczas trwającego w BAT projektu zmiany platformy systemowej SAP. Pracownicy SI-Consulting zaangażowani zostali…