Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami

Zmiana formy prawnej

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2008 firma SI-Consulting Sp. z o.o. przekształciła się w Spółkę Akcyjną. Nowa nazwa firmy to SI-Consulting S.A. Aktualne dane firmy przedstawiają się następująco:…

Podwyższenie kapitału

Zarząd SI-Consulting informuje, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI wydział gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału spółki do 500 000zł. Podwyższenie kapitału jest jednym z kroków na drodze…

Sprawdźmy czy jesteśmy FAIR PLAY

Etyka i uczciwość w relacjach z otoczeniem to nasze motto. Staramy się równie dobrze, po partnersku traktować naszych Klientów, Dostawców oraz Pracowników. Czy to tylko nasze własne zdanie? Wierzymy,…

Sztuka skutecznego porozumiewania się

budowa wspólnego języka jako platformy porozumienia poznanie niektórych przyczyn powstania nieporozumień i konfliktów pomiędzy ludźmi poznanie zasad skutecznej komunikacji w organizacji – asertywność wyodrębnienie blokad komunikacyjnych utrudniających właściwy przepływ…

Faktury i wydruki dla PCT

Zakończony został projekt ujednolicenia wydruków faktur dla PCT w Brzegu Dolnym. zdanie obejmowało standaryzację programów i formularzy wraz z konwersją ich do technologii SmartForms dla 12 spółek. PTC -…

Konferencja STRATEGIE FUZJI I PRZEJĘĆ

Dnia 21 kwietnia 2008 r. w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się konferencja „Strategie Fuzji i Przejęć” organizowana przez „CEO Magazyn Top Menedżerów”. Wzięli w niej udział…

SI-Consulting planuje wejście do ASO NEW CONNECT

Szanowni Państwo, z prawdziwą satysfakcją informujemy, Że wspólnicy SI CONSULTING Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającej się firmy informatycznej wdrażającej oprogramowanie SAP, w związku z szeroko zakrojonymi planami i bardzo…

Licencje SAP dla SI-Consulting

SI-Consulting dołączyła do elitarnego grona klientów - użytkowników SAP. Na bazie zakupionego pakietu licencji planowane jest wdrożenie w pierwszym etapie systemu SAP w obszarach FI i CO.

Udany start - podsumowanie 2007

Z prawdziwą satysfakcją patrzymy na ubiegły rok – pierwszy rok działalności SI-Consulting. Zaczynając z końcem 2006 jako partner T-Systems ds. rozwiązań SAP w bardzo krótkim czasie zbudowaliśmy bazę własnych…

Dobre perspektywy w 2008

Rok 2008 otworzyliśmy z portfelem podpisanych kontraktów o wartości ponad 17 mln złotych. Spółka ma w planach podpisanie kolejnych kontraktów – szacowana wielkość sprzedaży w 2008 roku to około…