Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami

Konferencja STRATEGIE FUZJI I PRZEJĘĆ

Dnia 21 kwietnia 2008 r. w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się konferencja „Strategie Fuzji i Przejęć” organizowana przez „CEO Magazyn Top Menedżerów”. Wzięli w niej udział…

SI-Consulting planuje wejście do ASO NEW CONNECT

Szanowni Państwo, z prawdziwą satysfakcją informujemy, Że wspólnicy SI CONSULTING Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającej się firmy informatycznej wdrażającej oprogramowanie SAP, w związku z szeroko zakrojonymi planami i bardzo…

Licencje SAP dla SI-Consulting

SI-Consulting dołączyła do elitarnego grona klientów - użytkowników SAP. Na bazie zakupionego pakietu licencji planowane jest wdrożenie w pierwszym etapie systemu SAP w obszarach FI i CO.

Udany start - podsumowanie 2007

Z prawdziwą satysfakcją patrzymy na ubiegły rok – pierwszy rok działalności SI-Consulting. Zaczynając z końcem 2006 jako partner T-Systems ds. rozwiązań SAP w bardzo krótkim czasie zbudowaliśmy bazę własnych…

Dobre perspektywy w 2008

Rok 2008 otworzyliśmy z portfelem podpisanych kontraktów o wartości ponad 17 mln złotych. Spółka ma w planach podpisanie kolejnych kontraktów – szacowana wielkość sprzedaży w 2008 roku to około…

Niemiecki lider rozwiązań SAP dla M&A, wybiera SI-Consulting jako dedykowanego partnera

8 lutego 2008 r. w Pradze (CZ) podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy SI-Consulting sp. z o.o. a niemiecką firmą SNP Schneider-Neureither & Partner AG. Porozumienie dotyczy współpracy w…

SI-Consulting podpisała umowę na wdrożenie SAP na potrzeby Grupy Impel

Po zakończonym sukcesem projekcie Analizy (aktualizacja i optymalizacja koncepcji wdrożeniowych) SI-Consulting i HR-B (spółka z grupy Impel realizująca na rzecz Grupy wdrożenia) zawarły umowę na wdrożenie systemu SAP. Umowa…

Kontynuacja wdrożenia dla Grupy Impel

Impel podjął decyzję o kontynuacji prac wdrożeniowych SAP. SI-Consulting została zaproszona do realizacji projektu aktualizacji koncepcji wdrożeniowych opracowanych podczas ubiegłorocznej analizy przedwdrożeniowej (SI-Consulting brała udział jako jeden z podwykonawców…

Rehau - Wsparcie w procesie zarządzania rabatami

SI-Consulting zostało zaproszone do rozwiązania problemu w obszarze sprzedaży. Nasi konsultanci skutecznie przeprowadzili analizę pojawiających się problemów i błędów, a zaimplementowane w krótkim czasie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez niemiecki…

Wsparcie migracji danych dla Grupy Impel

Konsultanci SI-Consulting zaproszeni zostali do udziału w projekcie migracji danych w roli koordynatora całego procesu. W projekcie tym odpowiadać będziemy za organizację oraz nadzór nad realizacją prac projektowych oraz…