Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.


Bezpieczeństwo użytkowania SAP w Signal Iduna

Celem projektu realizowanego przez zespół GRC w Signal Iduna było opracowanie listy wymagań, które system SAP, utrzymywany centralnie powinien spełniać, aby mógł być wykorzystywany w polskim oddziale spółki – w  Signal Iduna Polska.  Przygotowana lista była odpowiedzią na obowiązujące w Polsce przepisy prawne wynikające z wybranych (w zakresie systemu) przepisów tzw. twardego prawa (Ustawa o Rachunkowości, Ochronie Danych Osobowych) oraz tzw. ‘Dobrych praktyk’.
Efekty zostaną zweryfikowane przez audytora zewnętrznego badającego sprawozdania finansowe oraz korporacyjnego, badającego zgodność z wymogami w zakresie bezpieczeństwa.

Informacje, które również mogą Cię interesować

NEWS

SI-Consulting S.A. wspiera wdrożenie SAP u wiodącego ubezpieczyciela.


26.02.2010 - Newsy