Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.


Wychodząc naprzeciw potrzebom firmy EnergiaPro, w czasie 1 tygodnia stworzyliśmy i zaimplementowaliśmy odpowiedni program w systemie SAP, który w zgodzie z ustawą o podatku akcyzowym, ewidencjonuje energię elektryczną oraz nalicza podatek akcyzowy. Dodatkowo może on, na życzenie Klienta, tworzyć wydruk zeznania podatkowego czy też księgować zapłatę podatku w systemie SAP. 
 
Przy udziale SnP przeprowadziliśmy innowacyjny, na skalę Polski, projekt konwersji planu kont w EnergiaPro S.A.. Głównym celem projektu było ujednolicenie planu kont w EnergiaPro S.A. w trakcie roku obrachunkowego, poprzez konwersję  struktury kont Oddziału Wrocław na strukturę kont Centrali. Zapewnienie jednolitej konfiguracji systemu SAP wymagało dodatkowego wdrożenia modułu CO-PA w Oddziale Wrocław na wzór działający w Centrali. Po raz pierwszy w Polsce wykorzystano narzędzie Technical Conversion Workbench (TCW), które zagwarantowało przeprowadzenie procesu technicznej  konwersji w rekordowym czasie kilkunastu godzin. Projekt umożliwił tworzenie wspólnych sprawozdań finansowych dla O/Wrocław oraz dla Centrali.  Ponadto, raporty finansowe dla poszczególnych jednostek gospodarczych pracujących na tym samym planie kont zostały w dużym stopniu porównywalne bez konieczności manualnych modyfikacji, co w znaczący sposób wpłynęło na obniżenie czasochłonności tych prac.
 
Kompleksowy projekt konwersji planu kont z użyciem narzędzi SLO (System Landscape Optimization) [jeszcze nie zatwierdzony tekst przez Klienta] W lipcu  produktywnie zostały uruchomione w EnergiaPro w centrali zmiany związane z aktualizacją planu kont i przejście na ewidencję operacji księgowych wg wymagań MSR.
 
W związku ze zmianą polityki rachunkowości w EnergiaPro zaistniała potrzeba zmiany planu kont w roku 2011. Zmiany w planie kont rozpoczęły się już w roku 2010 ale kontynuowane były jeszcze w roku 2011. Takie rozłożenie w czasie działań związanych z aktualizacją planu kont wpłynęło na to, że część operacji gospodarczych została w roku 2011 zaewidencjonowana jeszcze na „starych” kontach.
 
Służby księgowe EnergiaPro zgłosiły się do SI- Consulting z zapytaniem, czy możliwe jest sporządzanie podstawowych raportów finansowych (zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, bilans, rachunek wyników) za rok 2011 bazując już tylko na nowych kontach (opisanych w zakładowym planie kont jako obowiązujące w bieżącym roku obrotowym).
Problemem było to , że bardzo dużo operacji było już zapisanych na nieaktualnych kontach KG.
Podjęliśmy to zadanie i rozpoczęliśmy projekt dostosowania systemu finansowo- księgowego do zmienionego planu kont i zmienionych wymagań co do ewidencji części operacji gospodarczych. 
 
Projekt był wielowymiarowy i dotykał kilka obszarów finansowo- księgowych, m.in:
aktualizacja danych podstawowych kont księgi głównej
zmiany w konfiguracji obszarów wyceny środków trwałych i modyfikacja przypisań kont księgi głównej 
zmiany w konfiguracji FI i uwzględnienie w ustawieniach systemu nowych kont
operacja przeniesienia sald w roku 2010 ze „starych” kont na „nowe” konta
operacja przeniesienie obrotów roku 2011 ze „starych” kont na „nowe’’ konta
modyfikacja ekranów danych podstawowych środków trwałych i uwzględnienie nowych słowników służących do dodatkowych wymagań odnośnie klasyfikacji i podziału środków trwałych
nowy raport w środkach trwałych  
 
W efekcie naszych prac w lipcu 2011 z systemu SAP można było wygenerować  statutowe sprawozdania finansowe uwzględniające obroty tylko z aktualnie obowiązujących w EnergiaPro kont księgi głównej.
 
Główny cel jakim było zachowanie jednej z podstawowych zasad rachunkowości - zasady ciągłości danych w danych roku obrotowym,  został osiągnięty.  W sierpniu 2011 służby księgowe EnergiaPro uzyskały możliwość raportowania i klasyfikacji środków trwałych wg nowych dodatkowych kryteriów i wymagań związanych z nową polityką rachunkowości.
 

Informacje, które również mogą Cię interesować

NEWS

EnergiaPro liczy akcyzę w SAP-ie


06.05.2009 - Newsy

SI-Consulting ponownie dla EnergiaPro


09.02.2011 - Newsy

SI-Consulting wdroży system SAP ERP w Tauron Polska Energia


16.03.2011 - Newsy

OFERTA

Raport CIT


Integracja SAP - MS Office


Obieg faktur