Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


Wdrożenie SAP ERP w Tauron Polska Energia

SI-Consulting wdrożyło system SAP ERP w obszarze finansów oraz kadr i płac w firmie Tauron Polska Energia S.A. Umowa została podpisana w grudniu 2010 roku. Zgodnie z harmonogramem start produktywny systemu odbył się 1 lipca 2011 roku.
 

Wdrożenie systemu SAP zostało zrealizowane w odpowiedzi na wymagania postawione ramach procesu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” zainicjowanego przez Tauron Polska Energia S.A. Implementacja objęła zakres finansów, kadr i płac oraz elementy logistyki. Wdrożenie w obszarze finansów oraz logistyki zostało zrealizowane przez konsultantów głównego wykonawcy projektu - firmy SI-Consulting S.A. Za funkcjonalności kadr i płac odpowiedzialna była natomiast firma Gavdi Polska. 
 
Wcześniej spółka Tauron Polska Energia korzystała z rozwiązań informatycznych innych dostawców. Celem wdrożenia było zapięcie wybranych procesów gospodarczych klienta w jednolitym rozwiązaniu informatycznym, w tym przypadku w systemie SAP, z którego teraz czerpane są informacje zarządcze – mówi kierująca projektem Ingrid Krasnowska z firmy SI-Consulting. Wskazane z dotychczas stosowanych rozwiązań zostały zintegrowane z systemem SAP, który zgodnie z założeniami firmy Tauron, jest odtąd systemem wiodącym. 
 
Jesteśmy dumni z faktu, że nasza oferta spotkała się z najlepszymi ocenami komisji przetargowej, w wyniku czego zostaliśmy partnerem wdrożeniowym firmy Tauron Polska Energia. Integracja procesów w Tauron była specyficzna ze względu na konieczność integracji systemu SAP z już wcześniej przyjętymi dedykowanymi rozwiązaniami informatycznymi w spółce. Oferowane przez nas rozwiązanie uwzględniało obecne wymagania procesowe branży energetycznej, jak również jest otwarte na przyszłe plany rozwoju w zakresie finansów czy HR.- mówi Paweł Rytelewski, Prezes Zarządu SI-Consulting.
 
Implementowane rozwiązania doprowadziły do pełnej automatyzacji realizacji procesów w obszarach objętych wdrożeniem. Jednym z głównych założeń projektu było takie zaprojektowanie systemu, aby stanowił on platformę otwartą dla wdrożeń w innych spółkach grupy lub wdrożenia w jednostce centralnie obsługującej spółki. Zakres projektu obejął głównie funkcjonalności systemu z zakresu finansów i HR, więc odbiorcą są głównie służby finansowo-księgowe oraz HR. 
 
Jednym z głównym celów przyjętych przy wdrożeniu modułów FI/CO była optymalizacja procesów finansowo-księgowych oraz wykorzystanie systemu SAP w stopniu graniczającym korzystanie z aplikacji zewnętrznych. 
Korzyści z wdrożenia funkcjonalności finansowych to przede wszystkim uzyskanie jednego źródła danych dla celów sprawozdawczości, zmniejszenie ilości ręcznego wprowadzania danych (automatyzacja księgowań), ewidencja danych podstawowych i transakcyjnych w jednym miejscu (jednym systemie) oraz uzyskanie bazy (fundamentu) do dalszego rozwoju systemu.
 
Wdrażane funkcje w obszarach nie tylko umożliwiły raportowanie wg polskich regulacji prawnych, ale również międzynarodowych standardów rachunkowości. 
 
Realizując wdrożenie w obszarze FI/CO przyjęto założenie, że budowany system ma spełniać z jednej strony wymagania Tauron S.A., a z drugiej strony przyjąć pewne rozwiązania (kodowanie danych, parametryzacja) na tyle uniwersalne, żeby mogły być wykorzystywane w kolejnych jednostkach gospodarczych.
 
Z kolei funkcjonalności listy płac zapewniły pełną integralność z rozwiązaniem w obszarze Administracji Kadrami. System ma za zadanie w maksymalnym stopniu korzystać z ewidencji i danych rejestrowanych dla pracowników w komponentach kadrowych. 
 
Implementacja SAP znacznie ułatwia przeprowadzanie ważnych dla przedsiębiorstwa procesów naliczenia nagród rocznych, jubileuszowych czy też wszelkich dodatków funkcjonujących w branży energetycznej. Ważnym elementem wdrożenia jest również obsługa, a co za tym idzie, wyraźnie skrócenie czasu trwania procesów związanych z Pracowniczymi Programami Emerytalnymi czy Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 
Zespół wdrożeniowy systemu SAP ERP liczył ok. 30 osób. W grupie projektowej znajdowali się specjaliści SI-Consulting, Gavdi oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych Tauron Polska Energia. Zgodnie z wymaganiami firmy Tauron całe wdrożenie przeprowadzone będzie zgodnie z metodyką Prince 2, która jest szeroko znana i stosowana w tej firmie. 
 

« powrót