Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


Zarządzanie tożsamością i uprawnieniami w systemie SAP

W przedsiębiorstwie kluczową sprawą jest przyznanie każdemu pracownikowi właściwych uprawnień do konkretnych systemów informatycznych oraz nauczenie go, jak z nich korzystać. Najważniejsze jednak jest mieć pod stałą kontrolą zidentyfikowane uprawnienia każdego użytkownika firmowej sieci. Rosnące obowiązki pracownika, zmiana stanowiska lub obsługiwane projekty narzucają zmiany w dostępie danej osoby do poszczególnych zasobów IT. SI-Consulting wspiera biznes Klienta w prawidłowym zarządzaniu poszczególnymi rolami wszystkich użytkowników firmowych systemów i aplikacji.

SAP Identity Management to rozwiązanie realizujące koncepcję uprawnień opartych na rolach. Oznacza to, że np. do stanowiska księgowego w firmie jest przypisany dostęp do kilku systemów, serwerów i aplikacji na odpowiednich poziomach, a kiedy dana osoba w firmie obejmuje takie stanowisko, pracownik pionu personalnego przypisuje mu tę rolę, zaś uprawnienia zakładane są automatycznie w tle.

Na żądanie można wygenerować raport z uprawnień pracownika, usunąć lub zmienić je w ramach roli lub indywidualnie, albo też zmienić stanowisko pracownika, co spowoduje zabranie aktualnych uprawnień i przydzielenie nowych.

SI-Consulting w ramach usługi, oprócz koncepcji i wdrożenia rozwiązania w firmie, zapewnia utrzymanie ról uprawnieniowych, obiegów akceptacyjnych, a także audyt uprawnień w poszczególnych systemach IT.

Usługa może być świadczona w modelu SaaS lub OnPremise, natomiast sam produkt wyróżnia wysoka jakość i integracja z bardzo szeroką gamą systemów i aplikacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
« powrót