Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
 • oferta serwis sap banner


SAP CRM - Marketing

istock 000008279193large small
SAP CRM udostępnia scentralizowaną platformę marketingową, która umożliwia planowanie, realizowanie i analizy wszystkich działań marketingowych przy wykorzystaniu różnych kanałów interakcji z klientem. Zintegrowana aplikacja umożliwia pracownikom działu marketingu uzyskanie kompletnej wiedzy biznesowej, dzięki której możliwym staje się podejmowanie najlepszych decyzji i prowadzenie działań marketingowych w sposób kompleksowy, od ich początku aż do samego końca. 
 
SAP CRM wspiera wszystkie kluczowe procesy marketingowe i zawiera w sobie między innymi następujące funkcjonalności:
 
Zarządzenie zasobami marketingowymi oraz zarządzanie marką
 • Zarządzanie i optymalizacja wykorzystania zasobów marketingowych takich jak budżet, ludzie, czas oraz aktywa
 • Dostosowanie działań i zasobów zgodnie ze strategicznymi celami marketingowymi
 • Uzyskanie większej kontroli i precyzyjnego wglądu w procesy marketingowe
 • Zarządzanie budżetem i kosztami marketingowymi
 • Zwiększenie świadomości marki wśród klientów
 • Ułatwienie współpracy pomiędzy członkami zespołu i koordynowanie działań marketingowych wewnątrz firmy
Segmentacja i zarządzanie danymi zewnętrznymi
 • Wykorzystywanie danych klientów z list zewnętrznych na potrzeby określonych działań marketingowych w określonym horyzoncie czasu bez konieczności wsparcia ze strony działu IT
 • Dokładne zdefiniowanie grup docelowych oraz ich wizualizacja wraz ze skonsolidowanym widokiem wszystkich istotnych danych o klientach
 • Łatwe tworzenie grup docelowych przy wykorzystaniu interaktywnego, opartego o funkcję drag-and-drop („przeciągnij i upuść”) interfejsu
Zarządzanie kampaniami
 • Planowanie, rozwijanie i wykonanie kampanii marketingowych
 • Wykonanie działań marketingowych wykorzystując przychodzące i wychodzące kanały interakcji z klientem takie jak: marketing bezpośredni, e-mail, telefon, Internet, faks i SMS.
 • Budowanie relacji z klientem w oparciu o wcześniejsze interakcje, na ich podstawie tworzenie kolejnych kroków w formie bardziej spersonalizowanej i ukierunkowanej na klienta. Łatwe i szybkie modelowanie całego procesu marketingowego przy pomocy graficznego narzędzia do automatyzacji kampanii
 • Propozycje produktów stwarzające możliwość zwiększenia sprzedaży i świadomości klient co do oferty
Zarządzanie lojalnością
 • Tworzenie programów lojalnościowych poprzez definiowanie poziomów lojalności klienta, zarządzanie zgromadzonymi punktami, prowadzenia członkostwa
 • Definiowanie warunków oraz reguł otrzymywania nagród w programach lojalnościowych przy wykorzystaniu elastycznego narzędzia. Przetwarzanie rozliczeń międzyokresowych i umorzeń punktów
Zarządzanie promocją handlową (ang. Trade Promotion Management, TPM)
 • Centralne planowanie i dostosowanie wszystkich działań handlowych związanych z promocją
 • Optymalizacja rozmieszczenia dóbr sprzedażowych w celu uzyskania najlepszych wyników sprzedaży oraz umacniania marki na rynku
 • Łatwy wgląd we wszystkie aktywności handlowe wraz ze śledzeniem planu i aktualnych wskaźników. Kontrola efektywności promocji handlowych na wielu poziomach planowania: produktu, kategorii produktów, klienta oraz segmentu
Zarządzanie szansami potencjalnymi
 • Jedno źródło dla wszystkich szans potencjalnych przetwarzanych w ramach organizacji
 • Automatyzacja procesu zarządzania szansą potencjalną począwszy od jej wygenerowania, nadania odpowiedniego priorytetu, przetwarzania i dystrybuowania do dalszych działań
Analizy marketingowe
 • Zrozumienie efektywności działań marketingowych, jej ocena w ramach różnych działań marketingowych, poszczególnych kanałów oraz taktyk
 • Przetwarzanie raportów i danych w konkretne działania
 • Identyfikowanie kolejnych wyzwań i okazji
 • Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów analitycznych do gromadzenia, klasyfikacji oraz segmentacji bazy klientów
 • Przewidywanie zachowania klientów, uprzedzanie ich potrzeb, tworzenie bardziej odpowiednich, ukierunkowanych komunikatów kierowanych do klientów
Ofertowanie w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time Offer Management, RTOM)
 • Zaawansowane, samouczące się narzędzie analityczne wspierające ofertowanie w czasie rzeczywistym, proces decyzyjny w zakresie ofert „cross-selling”, „up-selling”, serwisowych
 • Uwzględnienie wszystkich niezbędnych, dostępnych w ramach systemu informacji w podjęciu jak najbardziej właściwych kroków w czasie rzeczywistym, aby jak najlepiej wesprzeć tworzenie pozytywnych relacji z klientem przy wykorzystaniu różnych kanałów interakcji
Kluczowe korzyści z wdrożenia SAP CRM Marketing: 
 • Dostosowanie zasobów marketingowych tak, by efektywnie wspierać cele organizacji
 • Odzwierciedlenie zwrotu z poniesionych kosztów marketingowych
 • Przyśpieszenie procesów marketingowych wraz dokładniejszą ich kontrolą
 • Kierowanie popytem klienta poprzez ukierunkowane, personalizowane wiadomości marketingowe
 • Identyfikowanie i utrzymywanie klientów poprzez programy lojalnościowe.« powrót