Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
 • oferta serwis sap banner


SAP CRM - Sprzedaż

109840054
SAP CRM stwarza zarządzającym sprzedażą warunki umożliwiające bardziej efektywny i wydajny przebieg procesu sprzedaży, poprzez dostarczenie wiedzy niezbędnej do przetwarzania pełnego obrazu rynku w odpowiednie działania, oraz nabywania, rozwijania i utrzymywania cennych związków z klientami. Aplikacja pomaga organizacji planować, wykonywać i analizować operacje sprzedaży w ramach pełnego cyklu, identyfikować nowe sposoby na przyspieszenie decyzji sprzedaży, odkrywać pola potencjalnych źródeł dochodu, oraz wdrażać nowe metody służące zwiększaniu produktywności.
 
Planowanie i prognozowanie sprzedaży
 • Wzrost wydajności poprzez skoordynowane planowanie oraz generowanie działań sprzedaży we wszystkich kanałach 
 • Kompletny obraz przewidywanego dochodu oraz oczekiwanego wolumenu sprzedaży w danym okresie 
 • Zwiększenie dokładności planowania popytu i prognoz sprzedaży 
 
Zarządzanie regionem sprzedaży
 • Optymalizacja pokrycia i dystrybucji zasobów sprzedażowych w ramach przejrzyście zdefiniowanych regionów sprzedaży 
 • Zwiększenie wykorzystania zasobów wraz z jasnym obrazem przyporządkowań i dostępności 
 • Przypisywanie prawidłowych zasobów do odpowiednich lokalizacji i w odpowiednim czasie, służąc przy tym zwiększeniu wydajności zespołów
Zarządzanie partnerem biznesowym
 • Jednoczesny, zrozumiały przegląd kompletnej informacji służącej do zarządzania kontami sprzedażowymi 
 • Uchwycenie i śledzenie krytycznych informacji o potencjalnych klientach, klientach i partnerach biznesowych 
 • Dostęp do kluczowych kontaktów, ważnych relacji między partnerami biznesowymi, szczegółowych profili klientów, a także statusów ostatnich interakcji w danym czasie i dla danej lokalizacji 
Zarządzanie aktywnościami sprzedaży
 • Nacisk na kolektywną energię zespołu sprzedażowego skierowaną na akcje promujące zyskowne przedsięwzięcia 
 • Popieranie wydajnej współpracy zespołowej wraz z większą przejrzystością i koordynacją działań sprzedażowych 
 • Zarządzanie wizytami klienta, profilami kont i wspieranymi działaniami procesami sprzedaży 
 • Współpraca oraz synchronizacja maili, kontaktów biznesowych, wpisów do kalendarza, a także zadań z wiodącymi rozwiązaniami groupware
Zarządzanie szansami sprzedaży
 • Śledzenie, kwalifikacja i dystrybucja potencjalnych szans do najbardziej odpowiednich pracowników sprzedaży 
 • Monitoring konwersji szansy w realny dochód dla przedsiębiorstwa 
 • Identyfikacja zaległych szans, monitoring osiągniętych wielkości, symulacja strategii dla przechodzenia kontraktów przez cykl sprzedażowy szybciej, a także badanie ilości i jakości szans sprzedażowych w zarządzaniu procesami przedsprzedaży 
Zarządzanie ofertami i zleceniami sprzedaży
 • Precyzyjne generowanie ofert, tworzenie zleceń dla klienta, potwierdzanie dostępności produktu i śledzenie zleceń przez cały okres ich realizacji 
 • Integracja procesów biznesowych dla optymalizacji planowania w procesie zamówień, synchronizacja działań fakturowania i zapewnienie efektywnej realizacji zleceń klienta 
Konfiguracja produktów i zarządzanie cenami
 • Podpowiadanie pracownikom sprzedaży w procesie konfiguracji produktu tak, aby produkty złożone, bądź rekomendacje serwisowe przy złożonych opcjach i zależnościach w pełni spełniały wymagania klienta 
 • Zapewnienie konsystencji, dokładności i aktualnych danych dla warunków cenowych włączając oferty specjalne i kontrakty bez względu na wykorzystywany kanał sprzedaży 
Fakturowanie i zarządzanie kontraktami
 • Rozwijanie i zarządzanie długoterminowymi kontraktami klienta, włączanie uzgodnień rabatowych w nieprzerwanie trwający proces sprzedaży i monitorowanie procesów sprzedaży począwszy od zapytania ofertowego aż do zakończenia procesu 
 • Bezproblemowa integracja z modułami finansowymi i procesami dla finansowych kont klienta w celu generowania faktur, przetwarzania płatności, zwrotów oraz zażaleń klienta 
Zarządzanie premiami i prowizjami
 • Wzrost dochodu i rentowności poprzez strategiczne ustalanie zachęt dla pracowników sprzedaży tak, by cele przedsiębiorstwa realizowane były zgodnie z celami indywidualnych osób 
 • Rozwój, implementacja i zarządzanie planami wynagrodzeń w celu utrzymania i motywowania pracowników sprzedaży do dalszej pracy pozwalając im jednocześnie na śledzenie wydajności i symulację potencjalnych wynagrodzeń dla otwartych transakcji
Analiza sprzedaży
 • Monitoring ogólnej sprawności prowadzonych działań biznesowych poprzez tworzenie dokładnych prognoz, proaktywne śledzenie wydajności działań przedsprzedażowych, efektywności zarządzania budżetami, oraz właściwej alokacji zasobów, tak, by osiągnąć cele dochodowe.
 
 
Kluczowe korzyści z wdrożenia SAP CRM Sprzedaż:
 • Maksymalizacja wzrostu przychodów 
 • Koncentracja zasobów sprzedażowych na produktywnych aktywnościach
 • Optymalizacja wartości dostarczonej poprzez interakcje z klientem
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych przez wszystkie kanały
 • Wzrost lojalności klientów przez wszystkie punkty kontaktowe
 •  « powrót