Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
 • oferta serwis sap banner


SAP CRM - Zarządzanie promocją handlową

SAP Trade Promotion Management aplikacja dla sprzedawców i menedżerów usprawniająca kontrolę oraz zwiększająca przejrzystości procesów związanych z zarządzaniem promocją handlową. Rozwiązanie umożliwia menedżerom dokładniejsze planowanie, a także umożliwia zwiekszenie udziału i znajomości marki na rynku oraz maksymalizacje rentowności z podejmowanych działań handlowych.

 
SAP Trade Promotion Management dostarcza kompleksowych rozwiązań dla biznesu w poniższych kluczowych obszarach:
 
Zarządzanie funduszami reklamowymi
 • zarządzanie wykorzystaniem funduszy handlowych i optymalizacja działań związanych promocjami handlowymi
 • ujednolicenie działań związanych z finansowaniem i rozliczaniem działań handlowych poprzez zintegrowane zarządzanie funduszami przeznaczonymi na działania handlowe i środkami przeznaczonymi na obsługę roszczeń i należności
 • precyzyjne zarządzanie kosztami ponoszonymi w związku z podejmowanymi działaniami handlowymi zgodnie z zaplanowanymi środkami przeznaczanymi na akcje promocyjne
 • zcentralizowane zarządzanie i monitorowanie wszystkich wydatków przeznaczonych na działania handlowe, śledzenie wykorzystania budżetu, a także dodatkowe ustawienia usprawniające działania związane z rozdziałem i wykorzystaniem przyznawanych środków
Planowanie na poziomie klienta
 • powiększanie bazy klientów oraz realizacja zaplanowanych działań handlowych w sposób zgodny z wytycznymi i planami centrali
 • dostarczenie wiedzy o aktualnie prowadzonych działaniach marketingowych i akcjach promocyjnych poprzez dostęp do wspólnego kalendarza marketingowego.
 • opracowanie najlepszego planu sprzedaży na podstawie analiz symulacji promocji handlowych
 • automatyzacji procesów zatwierdzania poczynając od akceptacji przez centralę po dostarczenie decyzji klientowi
 • zarządzanie planami promocji dla klientów pośrednich
Promocje handlowe
 • opracowanie i prowadzenie efektywnych promocji handlowych zwiększających wielkość sprzedaży oraz polepszających rozpoznawalność marki
 • zwiększenie efektywności planowania poprzez wykorzystanie gotowych szablonów akcji promocyjnych i wzorów umów wraz z wytycznymi i wskazówkami dotyczącymi ich wykorzystania 
 • unikanie sytuacji wyczerpania zapasów i co za tym idzie utraconych zysków dzięki integracji procesów planowania promocji z procesami planowania popytu
Realizacja procesu sprzedaży
 • ułatwienie i usprawnienie realizacji wszelkich działań sprzedażowych związanych z prowadzoną promocją poprzez dostęp do danych historycznych, zawierających podobne przypadki wraz z opisem działań i wskazówkami na przyszłość
 • wydajna rejestracja wszelkich informacji płynących z rynku dotyczących zapotrzebowania na dane produkty oraz dodatkowych wymagań oraz ich wykorzystanie w procesach planowania popytu
 • usprawnione zarządzanie działaniami handlowców w terenie dzięki wykorzystaniu narzędzi oferowanych przez system np. narzędzia do planowanie wizyt czy tworzenia, przeprowadzenia i analizowania ankiet dla klientów
 • doskonalenie in-store merchandising`u poprzez planowanie wizyt w sklepach konkurencji i analizowanie zarejestrowanych w ten sposób obserwacji, technik i sposobów prezentacji produktów konkurencyjnych
Zarządzanie należnościami
 • efektywne zarządzanie sprawami spornymi zgodnie z warunkami zawartymi w kontraktach 
 • zcentralizowane zarządzanie wszystkimi należnościami wraz z wglądem do bieżącego wykorzystania funduszy, planowanych promocyjni handlowych i innych potwierdzonych informacji
 • precyzyjne zarządzanie wszystkimi potrąceniami i opłatami, w tym kosztami reklamacji, stratami oraz rabatami
 • weryfikacja skuteczności promocji w handlu detalicznym w celu zapewnienia wypłaty roszczeń tylko w uzasadnionych przypadkach
 • łączenie należności z powiązanymi funduszami oraz nakładami na reklamę w celu dokonywania dokładniejszych rozliczeń
Analityka w zarządzaniu promocja handlową
 • możliwość dokonywania bieżących korekt w planach sprzedaży w oparciu o aktualne dane na temat wyników sprzedaży
 • kontrola skuteczności promocji handlowej na wielu poziomach, w tym na poziomie marki, produktu lub kategorii produktu, klienta czy zdefiniowanego segmentu
 • przejrzyste przedstawienie wydatków ponoszonych na daną akcję promocyjną w powiązaniu z osiągniętymi dzięki niej zyskami , zwiększeniem wielkości sprzedaży czy ROI (zwrot z inwestycji)
 • zwiększenie dokładności prognoz, udoskonalanie tworzonych planów na podstawie przetworzonych danych historycznych o poprzednich promocjach oraz prezentacja tych danych w powiązaniu z danymi finansowymi i innymi danymi niezbędnymi do dokładnego zaplanowania akcji promocyjnej
 « powrót