Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


SAP ERP

istock 000014151966large small
Informacja we współczesnym świecie gospodarczym jest jednym z najważniejszych zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Wraz z ziemią, kapitałem i człowiekiem, stanowi jego główną siłę. W czasach, gdy zmiany otoczenia są bardzo szybkie, istnieje wysoka niepewność sytuacji na rynku. Można ją zmniejszyć inwestując w sprawny i szybki system informacyjny. Kto pierwszy posiądzie informację o sytuacji, ten dysponuje znacznie wyższą siłą przetargową wobec konkurentów. Przypadek idealny zaistniałby wtedy, gdy przedsiębiorstwo wiedziałoby wszystko o wszystkim w momencie powstania zdarzenia. 
 
Systemy klasy ERP odpowiadają na potrzebę posiadania informacji w praktycznie każdym obszarze dotyczącym funkcjonowania firmy, na każdym etapie zachodzących w niej procesów.
 
Podstawowe obszary, które obsługuje ERP to:
 
SAP ERP Financials (Finanse) - automatyzacja i uproszczenie procesów rachunkowości finansowej i zarządczej. Zapewnienie zgodnych z przepisami polskiego prawa danych do raportów oczekiwanych przez urzędy (US, GUS, ZUS). Wiarygodne dane ekonomiczne, będące podstawą podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych.
 
SAP ERP Human Capital Management (Zarządzanie kapitałem ludzkim) - pełna obsługa kadrowo-płacowa firmy, od planowania zasobów i struktury organizacyjnej, po rejestrację czasu pracy i naliczenie oraz zaksięgowanie płac.
 
SAP ERP Operations - zarządzanie głównymi procesami logistycznymi w firmie —  poczynając od projektowania produktu aż po uzyskanie  płatności za sprzedany produkt. Wewnątrz tego procesu kryje się każda funkcja związana z obsługą produktów, towarów i usług niezależnie od branży, w której firma funkcjonuje. Dla specjalistycznych branż przygotowane są dodatki spełniające najbardziej wysublimowane oczekiwania.
 
SAP ERP Corporate Services - pakiet rozwiązań dla obsługi procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie: zarządzanie nieruchomościami, majątkiem przedsiębiorstwa, portfelem projektów, podróżami służbowymi, handlem zagranicznym a także zgodnością z przepisami BHP i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. 
Dzięki uruchomieniu powyższych rozwiązań operacyjna praca w firmie staje się sprawniejsza, a uzyskana informacja końcowa  pozwala na podejmowanie właściwych dla firmy decyzji.
 
ERP (ang. Enterprise Resource Planning), Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (chętniej tłumaczone przez producentów jako Zaawansowane Zarządzanie Zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.
 
 
Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań, 2006, seria Biblioteka Logistyka, ISBN 83-87344-22-2« powrót