Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


SAP Solution Manager

Wraz z systemem SAP (np. ERP czy CRM) udostępniane jest Klientom rozwiązanie Solution Manager.Jest to narzędzie wspomagające procesy technicznego wsparcia systemów informatycznych funkcjonujących w firmie oraz związanych z nimi procesów. 
 
Główne obszary funkcjonalne SAP Solution Manager to: wdrożenie (Implementation), utrzymanie (Operations) oraz rozwój i optymalizacja (Optimization).
 
Wdrożenie rozwiązań SAP
Solution Manager wspiera zarządzanie projektem oraz działania z nim związane, np. zarządzania dokumentacją, konfiguracją, szkoleniami, testami. Rozwiązanie udostępnia szereg gotowych wzorców oraz narzędzi wspomagających działania projektowe - szkolenia użytkowników czy automatyzacja testów. Narzędzie wspomagające proces testowania opiera się na wspólnym repozytorium definicji testów, przypadków testowych, jak i dokumentacji przebiegów testów i ich wyników zapewniając powtarzalność i wysoką jakość.
 
Obsługiwane są zarówno projekty typowo wdrożeniowe, jak i projekty zmiany wersji (upgrade) czy przeniesienia rozwiązania (roll-out).
 
Utrzymanie
W tym obszarze Solution Manager pokrywa pełne spektrum zadań i czynności związanych z trzymaniem rozwiązań IT —począwszy od bieżącego monitorowania systemów oraz procesów biznesowych, po centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Solution Manager pozwala w jednym miejscu zarządzać rozproszonym środowiskiem IT monitorując i raportując bieżące parametry systemów (obciążenie, stan zasobów).  
 
Solution Manager to w pełni funkcjonalny system wspierający procesy helpdesku i serwisu aplikacyjnego, umożliwiający budowanie wielopoziomowych struktur wsparcia (np.: wewnętrzny helpdesk, zewnętrzny dostawca serwisu aplikacyjnego, wsparcie producenta) z elastycznie definiowalnym przebiegiem procesu zgłoszeń (workflow), ich rodzajów oraz statusów.  Utrzymywanie spójnego repozytorium pozwala na bieżącą aktualizację dokumentacji, instrukcji czy przypadków testowych. Wbudowany system alertowy pozwala monitorować przekroczenia czasów i raportować poziom utrzymania SLA.
 
Poza wsparciem procesowym dla serwisu aplikacyjnego obszar ten udostępnia też szereg narzędzi technicznych pozwalających analizować logi, zrzuty pamięci czy inne parametry. Dużym ułatwieniem jest integracja SAPGUI pozwalająca w szybki i łatwy sposób tworzyć zgłoszenia wraz z automatycznym kontekstem (transakcja/program, parametry, użytkownik, zrzut/logi itp.).
 
Poprzez Solution Manager dostarczana jest usługa SAP EarlyWatch Alert (dostępna w ramach SAP Enterprise Support).
 
Rozwój i optymalizacja 
Jedno co jest pewne to zmiana. Także w tym obszarze Solution Manager zapewnia kompletne wsparcie. Zarządzanie zmianą wspierane jest już od momentu stworzenia wniosku o zmianę (Change Request) poprzez proces akceptacji wraz z kontrolą budżetów, po realizację, na którą składa się m.in. zarządzanie zleceniami transportowymi, realizacja testów akceptacyjnych czy aktualizacja dokumentacji i rozliczenie budżetu. Rozwiązanie zarządzania zmianą zgodne jest ze standardem ITIL.
 
Klient sam może decydować o poziomie wykorzystania i integracji tego kompletnego narzędzia. Można poprzestać na podstawowej funkcjonalności związanej z zarządzaniem środowiskiem SAP (zarządzanie licencjami, implementacja poprawek itp.), jak również sukcesywnie uruchamiać kolejne procesy podnosząc bezpieczeństwo użytkowania systemów SAP.
 
Dział Serwisu SI-Consulting wspiera Klientów wykorzystując najnowszą wersję platformy SAP Solution Manager. Rozwiązanie to pozwala na zarządzanie i monitorowanie zarejestrowanych zgłoszeń na wszystkich etapach ich przetwarzania, zaczynając od momentu rejestracji, poprzez testy, kończąc na zamknięciu zgłoszenia. Przy każdym znaczącym kroku przetwarzania problemu przez jedną ze stron, druga automatycznie zostaje o tym powiadomiona poprzez e-mail, co ma duże znaczenie dla zachowania terminów SLA (Service Level Agrement) zawartych w umowach serwisowych.
 
Ciągły dostęp do śledzenia zgłoszeń dla Klientów zapewnia portal service.si-consulting.pl, który jest częścią platformy SAP Solution Manager. Portal ten zapewnia również narzędzia raportowe, dzięki którym Klient ma możliwość tworzenia i analizowania zestawień zgłaszanych problemów.« powrót

Informacje, które również mogą Cię interesować

NEWS

SI-CONSULTING. wspiera CARLSBERG w zakresie SAP FI


20.02.2009 - Newsy