Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


SAP XI (Exchange Infrastructure)

Ten produkt pozwala rozwiązywać problemy integracji prościej i przy niższych kosztach. Jest on również adresowany do klientów, którzy nie posiadają dotychczas systemów SAP; pomoże im zintegrować wiele różnorodnych aplikacji od różnych dostawców.
 
Wzrastająca złożoność środowisk IT zawierających dużą ilość heterogenicznych systemów powoduje wysokie koszty integracji i wymusza realizację czasochłonnych projektów integracyjnych.
 
Jedną z metod pozwalających na obniżenie kosztów może być redukcja liczby połączeń między systemami poprzez zastosowanie koncentratora zamiast połączeń każdy-z-każdym oraz użycie pojedynczej platformy integrującej ludzi, informacje i wszystkie systemy. Istotna może się okazać również pewna zmiana podejścia, z myślenia kategoriami projektów integracyjnych w kierunku spełniających te zadania produktów.
 
Niższe koszty
Wychodząc naprzeciw takim problemom, SAP oferuje produkt SAP Exchange Infrastructure (XI), który pozwala problemy integracji rozwiązywać prościej i przy niższych kosztach. Udostępnia narzędzia i środowisko zapewniające łatwość użycia, skalowalność oraz wysokie możliwości adaptacji, zwiększając tym samym elastyczność procesów biznesowych.
 
Jest to również produkt adresowany do klientów, którzy nie posiadają dotychczas systemów SAP; jego możliwości pozwalają na integrację wielu różnorodnych aplikacji od różnych dostawców.
 
W ramach tego produktu zostaje dostarczone kompletne środowisko pozwalające projektować i konfigurować wymianę danych między systemami, określać reguły związane z adresowaniem i algorytmy mapowania oraz konwersji. Środowisko wykonawcze jest wspierane narzędziami do monitorowania i testowania tworząc pełne, kompleksowe rozwiązanie.
 
 
Architektura SAP Exchange Infrastructure
Centralnym elementem SAP XI jest Serwer Integracji. Przyjmuje on komunikaty od nadawców i aplikuje odpowiednie reguły adresowania i mapowania, i finalnie - przesyła dane do aplikacji odbiorczych. Każdy SAP Web Application Server posiada wbudowane oprogramowanie Serwera Integracji, jednak do uaktywnienia powyższych funkcji wymagana jest specyficzna konfiguracja.
 
Adaptery Integracyjne są przeznaczone do konwersji różnych protokołów i formatów danych na opartą na XML, wewnętrzną postać informacji Serwera Integracji i odwrotnie. Serwer Integracji jest dostarczany z zestawem wbudowanych adapterów, których zbiór można rozszerzać. Narzędzia monitorowania Runtime Workbench pozwalają monitorować działanie i testować indywidualne komponenty SAP XI.
 
Repozytorium Integracji gromadzi całą wiedzę dostępną w trakcie projektowania, zawierającą scenariusze biznesowe, mapowania, interfejsy i komponenty. Informacja zawarta w Repozytorium Integracji jest używana przez Katalog Integracji, dodając specyficzne dla konfiguracji dane wymagane w trakcie działania.
 
Katalog Integracji zawiera, powstałe w trakcie konfigurowania, szczegółowe informacje na temat bieżącego środowiska systemów w otoczeniu Serwera Integracji. Opisują one relacje adresowania i relacje mapowania, definicje punktów końcowych oraz dane niezbędne do logowania się do systemów.
 
Kolejny element to Katalog Środowiska Systemów (System Landscape Directory), zawiera on opisy i informacje dotyczące wszystkich komponentów SAP oraz pełen opis aktualnie zainstalowanych aplikacji SAP.
 
Generowanie kodu
Składniki Proxy pozwalają na generowanie kodu (obiektów i klas) w języku Java, na podstawie definicji zawartych w Repozytorium Integracyjnym oraz konwertowanie do postaci XML, używanych klas Javy, rozsyłanych następnie za pomocą protokołu HTTP. Podobny mechanizm może zostać zastosowany dla języka ABAP - dzięki użyciu dodatkowego komponentu SAP Exchange Infrastructure Add-On 2.0.
 
Komunikacja Serwera Integracyjnego z serwerami SAP WAS odbywa się za pomocą proxy i protokołu zgodnego ze specyfikacją SOAP (komunikaty SOAP z załącznikami, bez rozszerzeń nagłówków), poprzez przesyłanie komunikatów XML przy użyciu protokołu HTTP. Dla innych typów systemów zostały zdefiniowane odpowiednie adaptery komunikacyjne. W ramach współpracy z systemami SAP jest możliwe użycie adaptera IDOC lub adaptera RFC, co zapewni zgodność z różnymi wersjami systemów i zaimplementowanymi wcześniej procesami.
 
Kolejna grupa obejmuje zestaw adapterów technicznych, realizujących wymianę danych za pomocą plików, połączeń do bazy danych JDBC oraz Java Message Service - JMS. Dostępny jest również adapter HTTP i ogólny adapter zgodny z SOAP, a także specjalizowany adapter dla MarketSet. Otwarta koncepcja SAP Exchange Infrastructure pozwala na dołączanie nowych adapterów umożliwiających zestawienie interfejsów do innych aplikacji.
 
Tadeusz Hupało
SAP Technology Product Manager
 
 
Źródło: http://www.sap.com/poland/index.epx« powrót