Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


SAP dla nauk biologicznych

Nauki biologiczne to kompleksowa dziedzina, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej złożona. Zaciekła konkurencja między branżami świadczy o tym, że bycie pionierem nie musi być jednoznaczne z rynkowym przewodnictwem. Zaskakujące postępy naukowe rewolucjonizują proces przygotowywania nowych leków i produktów medycznych. Wprowadzanie specjalistycznych lekarstw oraz skomplikowanych urządzeń medycznych wymaga długotrwałych, kosztownych badań i rozwoju, z czasochłonnymi fazami analiz, inżynierii i projektowania, a także opracowań przedklinicznych oraz klinicznych.
 
Z drugiej strony, organizacje nadzorujące coraz bardziej rygorystycznie kontrolują bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach ich cyklu życia, od produkcji i dystrybucji do aplikowania.
 

Dzięki rozwiązaniom SAP dla nauk biologicznych organizacje z sektorów farmaceutycznego (dostarczające leki wydawane na recepty lub bez recepty, środki specjalistyczne i generyki), biotechnologicznego, diagnostycznego oraz sektora urządzeń i produktów medycznych zyskują pełen wgląd w informacje, a także bieżący do nich dostęp. Ułatwia im to prognozowanie, analizę i reakcję na potrzeby rynku. Nasze rozwiązania służą jako niezbędny fundament techniczny, umożliwiający sprostanie tym złożonym, często sprzecznym ze sobą wyzwaniom biznesowym:
 
Zgodność z regulacjami prawnymi - sprawne zarządzanie bezpieczeństwem produktów, stała poprawa ich jakości oraz przestrzeganie wymogów prawnych i wymagań związanych z walidacją produktów w całym łańcuchu wartości - zarówno wewnątrz samej organizacji, jak i w ramach całej sieci partnerskiej.
 
Czas wprowadzania produktu na rynek - rozpoznanie luk w planie sprzedaży, identyfikacja produktów, z którymi wiążą się największe szanse zaistnienia na rynku, oraz sprawne przeprowadzenie globalnych projektów badań i rozwoju na podstawie bieżących informacji.
 
Okres osiągania wartości - skrócenie okresu upływającego od wprowadzenia produktu na rynek do osiągnięcia maksymalnej sprzedaży poprzez zwiększenie wydajności procesów marketingu i sprzedaży oraz sprawne zarządzanie wzrastającą ilością refundacji i rabatów.
 
Źródło: http://www.sap.com/poland/index.epx« powrót