Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


Monitor brakujących składników do zleceń produkcyjnych

Właściwe planowanie potrzeb materiałowych oraz pełna kontrola przepływu materiałów to kluczowe elementy w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjno-dystrybucyjnym.

Nasze rozwiązanie idealnie wspomaga te procesy umożliwiając:

  • zapewnienie odpowiedniej ilości stanów magazynowych potrzebnych do realizacji produkcji lub wysyłki,
  • wykluczenie problemu nadmiaru materiałów, który naraża firmę na dodatkowe koszty,
  • odpowiednie uporządkowanie danych,
  • usprawnienie pracy planistów, którzy znając status materiałów, mogą precyzyjnie określić ilość i termin produkcji (na przykład śledzić niedobory),

Moduł dostarcza przejrzystą informację o terminie zapotrzebowania składnika (numer i opis materiału wynikający bezpośrednio ze zlecenia). Wyświetlana jest również informacja o materiale (wraz z opisem), na jaki wystawione jest zlecenie, informacje o partii, jaka została przypisana do poszczególnych składników zlecenia oraz o składzie, z którego domyślnie ma nastąpić pobranie.

Sygnalizowana jest też ilość (wraz z jednostką miary) potrzebna do pełnego pobrania składnika do zlecenia. Jeśli ilość ta jest mniejsza niż ilość ogólnodostępnego zapasu, wtedy linia taka zostaje oflagowana znacznikiem brakującego materiału. Użytkownik otrzymuje również informację o przyczynie blokowania ilości na zapasie Kontroli Jakości – numer partii kontrolnej oraz ilość i planowaną datę zwolnienia.

Końcowa sekcja to zobrazowanie sytuacji planistycznej dla danego składnika, pod kątem ilości oraz planowanych terminów zakupów z zewnątrz. Uzyskane informacje są wyczerpujące, pozwalają na prześledzenie przyczyn braków oraz automatycznie sygnalizują obszary wymagające interwencji.
« powrót