Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
 • oferta serwis sap banner


e-Faktura w SAP ERP

Wdrożenie zintegrowanego z SAP ERP e-fakturowania to autorski produkt SI-Consulting. Innowacyjne rozwiązanie umożliwia integrację systemu SAP ERP z GreenMail24, internetową platformą do wymiany i archiwizacji dokumentów elektronicznych.

Rozwiązanie dedykujemy firmom, które:

 • wdrożyły lub zamierzają wdrożyć system SAP ERP,
 • optymalizują procesy pod względem operacyjnym i kosztowym,
 • wystawiają dużą liczbę dokumentów - faktur,
 • preferują lub zostały zobligowane do elektronicznej archiwizacji dokumentów,
 • których klienci wymagają dostarczania faktur w formie elektronicznej,
 • realizują proekologiczną politykę funkcjonowania.

Implementacja kompleksowej oferty obejmuje:

 • integrację systemu SAP ERP z GreenMail24 (faktury wystawiane w module SAP SD transferowane są do platformy GreenMail24),
 • obsługę faktur zakupowych – poprzez udostępnienie adresu e-mail na platformie GreenMail24 dla faktur „przychodzących” w postaci elektronicznej.

Integracja systemu SAP ERP z platformą GreenMail24 zapewnia realizację następujących usług uruchamianych z poziomu systemu ERP:

1. Usługa zintegrowanego procesu e-fakturowania, która umożliwia:

 • wygenerowanie plików PDF i XML faktury z jej danymi,
 • podpisanie faktury bezpiecznym podpisem elektronicznym w oparciu o certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane (KIR, UNIZETO, PWP) w systemie ERP (usługa e-podpisu),
 • oznakowanie faktury kwalifikowanym znacznikiem czasu,
 • automatyczne, bezpieczne wysłanie faktury drogą elektroniczną (e-mailem) do Odbiorcy w postaci wiadomości z linkiem do faktury zabezpieczonym hasłem (usługa e-dystrybucji),
 • bezpieczne odebranie faktury przez odbiorcę w postaci pliku PDF i/lub XML z możliwością prostej weryfikacji e-podpisu wystawcy faktury w bezpłatnym programie Adobe Reader przez odbiorcę,
 • zapewnienie wiarygodnego elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury przez odbiorcę widocznego po stronie systemu ERP (usługa e-doręczenia),
 • udostępnienie odbiorcy faktury automatycznego wczytania danych faktury do systemu finansowo-księgowego poprzez dedykowany plik XML i web service (usługa e-dekretacji),
 • zapewnienie elektronicznej archiwizacji faktury zgodnie z bieżącymi przepisami na platformie GreenMail24, dzięki udostępnieniu profesjonalnego elektronicznego archiwum dokumentów (usługa e-archiwizacji).

2. Usługa elektronicznej automatycznej archiwizacji faktur papierowych z przechowywaniem faktur na platformie GreenMail24 z opcją wysyłki elektronicznego obrazu faktury papierowej do odbiorcy – zapewnienie jednego, centralnego elektronicznego archiwum wszystkich faktur spełniającego aktualne wymogi prawa w zakresie przechowywania dokumentów (usługa e-archiwizacji).

Moduły integracyjne zostały tak zaprojektowane, że umożliwiają rozszerzenie wyżej wymienionych elektronicznych usług na dowolne rodzaje dokumentów generowanych w systemie ERP, dzięki prostej konfiguracji po stronie systemu ERP i platformy GreenMail24.

GreenMail24 to innowacyjne rozwiązanie nie wymagające żadnej inwestycji. Korzystanie z portalu www.GreenMail24.pl w integracji z systemem ERP umożliwia ograniczenie kosztów procesu obsługi dokumentów w firmie. Jednocześnie gwarantuje ono komfort pracy, ponieważ w ramach integracji obsługa procesu fakturowania nie uległa zmianie i odbywa się automatycznie. Zintegrowana z SAP ERP platforma GreenMail24 jest w pełni profesjonalnym narzędziem, spełniającym wszystkie wymagania prawne.

Zalety wdrożenia e-Faktury dzięki integracji systemu SAP ERP z platformą GreenMail24:

 • zmniejszenie kosztów (wyeliminowanie faktur w formie papierowej oraz ich wysyłki),
 • skrócenie czasu dostarczenia dokumentu do odbiorcy, co bezpośrednio wpływa na szybszą realizację płatności,
 • wygoda oraz oszczędność czasu i powierzchni składowania (e-Faktura tworzona i wysyłana jest bezpośrednio z systemu SAP ERP, w celu przechowywania pliku PDF wymagane jest użycie SAP Content Server),
 • obniżenie kosztów obsługi związanych z odbieraniem faktur kosztowych, dystrybucją faktur sprzedażowych dzięki automatyzacji procesów,
 • zapewnienie integralności treści i oryginalności pochodzenia faktur, dzięki zastosowaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanego znacznika czasu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa korespondencji w zakresie wymiany dokumentów z klientami i dostawcami, dzięki zastosowaniu bezpiecznej komunikacji z systemem poprzez wykorzystanie protokołu SSL oraz chronione hasła dostępu do dokumentów,
 • zapewnienie archiwizacji faktur przez okres wymagany przepisami prawa,
 • zapewnienie terminowości przesyłania i dostarczania faktur,
 • skrócenie czasu reakcji na błędy w fakturach – skrócenie czasu reklamacji,
 • dostarczenie skutecznego mechanizmu automatycznego potwierdzania odebrania faktury,
 • przesyłanie powiadomień drogą e-mailową np. o nie odebraniu faktury, zbliżającym się terminie płatności,
 • funkcjonowanie niezależnie od rodzaju oprogramowania użytkownika końcowego,
 • udostępnianie dokumentów on-line z możliwością selekcji według okresów obrachunkowych i innych kryteriów – łatwość zarządzania fakturami – wszystkie dokumenty dostępne w jednym miejscu,
 • możliwość importowania dokumentów do systemów informatycznych odbiorców faktur dzięki funkcji tworzenia i wysyłania plików XML z danymi faktur (np. w celu automatycznego zaksięgowania faktur po stronie odbiorcy).

Success story

Od kwietnia 2013 r. e-Faktura wspiera procesy księgowe w firmie TOYA S.A., która jest jednym z czołowych, międzynarodowych producentów i dystrybutorów elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Funkcjonalność wdrożyła spółka SI-Consulting w kooperacji z firmą GreenPost. Zastosowane w TOYA S.A. rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi prawne i pozostaje w zgodzie z zasadami obrotu fakturami wystawionymi w formie elektronicznej. Dokumenty z systemu SAP przesyłane są do platformy GreenMail24, skąd mogą być pobierane (zarówno w postaci pliku PDF jak i opisującego fakturę pliku XML) przez klientów firmy TOYA. Dodatkowo platforma GreenMail24 służy klientowi do archiwizacji dokumentów faktur wystawionych w systemie SAP. Dostarczona funkcjonalność umożliwia generowanie wydruków w formie PDF o różnym przeznaczeniu (e-faktura, dokument archiwum), podpisywanie i wysyłanie dokumentów z poziomu SAP ERP do GreenMail24, zarządzanie statusami dokumentów w systemie SAP i platformie GreenMail24 w postaci kokpitu dokumentów PDF.

GreenPost jest firmą partnerską SI-Consulting. Spółka świadczy specjalistyczne, profesjonalne usługi w zakresie automatyzacji procesów związanych z obsługą elektronicznych i papierowych dokumentów w finansowym łańcuchu dostaw (Financial Supply Chain). Zintegrowane z systemem ERP e-usługi GreenPost zapewniają automatyzację przyjmowania, przetwarzania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów finansowych i handlowych (w tym e-faktur), poprzez wykorzystanie autorskiej platformy internetowej GreenMail24. Dzięki wdrażaniu koncepcji „Biuro bez papieru” GreenPost umożliwia Klientom obniżanie kosztów administracyjnych działalności i troszczy się o naturalne środowisko. Więcej na stronie www.greenpost.pl
« powrót