Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


Usługi przedwdrożeniowe

istock 000016849554small
Analiza przedwdrożeniowa
Celem analizy przedwdrożeniowej jest opracowanie założeń systemu informatycznego najbardziej odpowiadającego potrzebom badanej firmy. W procesie analizy konsultanci dzięki spotkaniom z wybranymi przedstawicielami klienta ze wszystkich obszarów szukają słabych i mocnych stron obecnie funkcjonujących procesów biznesowych oraz specyfikują oczekiwania jak procesy te miałyby docelowo być obsłużone przez Zintegrowany System Informatyczny.
 
Na podstawie wytypowanych celów i korzyści wdrożenia systemu dobierany jest zakres funkcjonalny i organizacyjny oczekiwanego rozwiązania. Na bazie zakresu szacowany jest koszt wdrożenia ZSI a także możliwy do wykonania harmonogram budowy i uruchomienia systemu.
 
Dokument analizy przedwdrożeniowej stanowi ogólną koncepcję wdrożenia, którą w kolejnych etapach po wyborze określonego rozwiązania można rozwinąć do poziomu koncepcji szczegółowej będej podstawą wdrożenia systemu.
Analiza przedwrożeniowa może być podstawą do procesu wyboru produktu i dostawcy rozwiązania informatycznego.
 « powrót