Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


Zarządzanie projektami wdrożeniowymi

42 16901762 small
Decyzja o wdrożeniu nowego rozwiązania informatycznego w przedsiębiorstwie pociąga za sobą wiele działań, które mają na celu doprowadzenie do osiągnięcia założonego celu. Droga do sukcesu musi być jasno określona — nie ma tutaj miejsca na próby i rozwiązania prowizoryczne, dlatego należy postępować metodycznie. Słowo ‘metodyka’ ma dla nas bardzo duże znaczenie — wiemy, że sprawne zarządzanie projektem jest kluczem do otwarcia najtrudniejszych zamków.  W naszej pracy opieramy się na sprawdzonych międzynarodowych standardach z PMBOK, Prince2 oraz ASAP.
 
Wdrożenie nowego rozwiązania jest złożonym przedsięwzięciem organizacyjnym, gdzie aspekty techniczne muszą doskonale współgrać z biznesowymi. Projekt, trwający zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy, często ingeruje w struktury organizacyjne, procedury działania, zakresy odpowiedzialności i uprawnienia poszczególnych pracowników. Ważne jest uświadomienie sobie zmiany, jaką jest projekt wdrożeniowy i odpowiednie zarządzenie tym procesem na wszystkich płaszczyznach, nie tylko obszaru informatyki. 
 
Polecana przez firmę SAP metodyka wdrożeniowa ASAP (Accelerated SAP) jest kompleksowym podejściem do procesu wdrożenia. Oferuje szereg wzorców i najlepszych praktyk obejmując m.in.:
  • Strukturę organizacyjną projektu wdrożeniowego
  • Metodykę wdrożenia
  • Narzędzia wspomagające proces wdrożenia
  • Zestaw usług wspierających proces wdrożenia.
 
Zgodnie z metodyką projekt w ujęciu czasowym dzieli się pięć faz wdrożeniowych. Za realizację zadań w ramach wszystkich faz odpowiedzialny jest odpowiednio ustrukturyzowany Zespół Wdrożeniowy.
 
Podział całego przedsięwzięcia na mniejsze fragmenty - fazy, określenie kamieni milowych i produktów w każdej z nich, daje możliwość lepszego zaplanowania zadań oraz zarządzania tymi zadaniami. 
 
Poniżej przedstawione zostały poszczególne fazy projektu:
  1. Przygotowanie projektu
  2. Przygotowanie koncepcji wdrożenia
  3. Realizacja
  4. Przygotowanie do startu
  5. Start produktywny i wspomaganie po starcie.
 
W trakcie całego procesu wdrożenia wykorzystujemy szereg narzędzi wspomagających zarządzanie procesem – są to zarówno narzędzia wpisane w system SAP, jak i własne opracowane przez SI-Consulting wzorce dokumentów oraz procedury ułatwiające komunikację, monitorowanie postępów wdrożenia, wypracowanie rozwiązań dla punktów otwartych czy wspomagające zarządzanie ryzykiem projektowym.
 
W fazie przygotowania projektów, podczas warsztatów o metodyce wdrożenia, prezentujemy zespołom wdrożeniowym poszczególne zadania oraz metody pracy stosowane przez SI-Consulting.
 
ASAP — AcceleratedSAP, metodyka wdrożeń rozwiązań SAP opracowana przez firmę SAP 
(przygotowana przy uwzględnieniu PMBOK)
PMBOK Guide — z angielskiego A Guide to the Project Management Body of Knowledge, jest zbiorem powszechnie stosowanych standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami, zebranych i opublikowanych przez członków PMI (Project Management Institute).         
PRINCE2 — metodyka zarządzania projektami oparta na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów anglosaskich.« powrót

Informacje, które również mogą Cię interesować

NEWS

Konsultant / Analityk IT


01.03.2017 - Oferty pracy

BAZA WIEDZY

Zarządzanie projektem wdrożeniowym w Grupie Impel


Tauron Polska