IMPEL - Platforma i360

PLATFORMA i360 jest platformą wspierającą biznes Klienta, która skupia różnego rodzaju aplikacje. Jest to jedno miejsce integrujące różne usługi, korzystające z jednego źródła danych. Atutem platformy jest to, że Klient ma możliwość zaimplementowania jednakowych struktur biznesowych i  uprawnień dla obszarów swojej działalności oraz dla użytkowników narzędzia. Pomaga to w jednolitym, ustandaryzowanym administrowaniu działami firmy oraz zarządzaniu operacjami wykonywanymi przez Pracowników. Platforma w każdym z modułów ma wdrożone procesy workflow, które pozwalają na akceptacje operacji, dokumentów oraz procesów na każdym z poziomów organizacji. Narzędzie umożliwia nadzór nad jednostkami organizacji oraz nad przebiegiem działań, wpiera strategiczne zarządzanie firmą.  Architektura rozwiązania pozwala również na budowanie i administrowanie uprawnieniami użytkowników z poziomu narzędzia- uprawnienia te mają odzwierciedlenie w systemie źródłowym aplikacji , co pozawala na spójne zarządzanie informacją i działaniami osób korzystających z Platformy. Jest to rozwiązanie modułowe, które pozwala na budowanie kolejnych aplikacji w zależności od potrzeb Klienta. Pozwala to na zarządzanie różnymi liniami biznesowymi Klienta, które są odzwierciedlone jako szereg modułów w aplikacji. 

i360

Platforma obecnie składa się z modułów:

STN - moduł służący do ewidencjonowania i zarządzania środkami nisko-cennymi (STN) znajdującymi się w obiektach Klienta. Pozwala na systemowe przenoszenie środków pomiędzy obiektami Klienta, likwidację środków trwałych oraz zbierania informacji o posiadanych środkach nisko-cennych w różnych lokalizacjach. Dodatkowo system umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów, zestawień oraz generowania plików. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Platformy i360 w zakresie zarządzania użytkownikami, strukturą biznesową oraz wymianą niezbędnych danych.

Ewidencja Broni - moduł służący do zarządzania i ewidencjonowania broni na obiektach wojskowych/komercyjnych. Usługi realizowane przez moduł są zgodne z aktualnymi przepisami prawa i ustaw. Jak w przypadku środków nisko-cennych moduł umożliwia systemowe zarządzanie przeniesieniem broni pomiędzy obiektami wraz wygenerowaniem niezbędnej do tego dokumentacji. Atutem rozwiązania jest możliwość zminimalizowania procesów „papierowych” w organizacji i oraz możliwość centralnego zarządzania bronią posiadaną przez Klienta. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Platformy i360 w zakresie zarządzania użytkownikami, strukturą biznesową oraz wymianą niezbędnych danych.

Dokumentacja Koncesyjna – moduł służący do zarządzania dokumentacją koncesyjną (zgodnie z wytycznymi art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) oraz zarządzanie Pracownikami zajmujących się ochroną osób i mienia w zakresie:

 • prowadzenia Ewidencji Pracowników Ochrony,
 • prowadzenia Ewidencji Legitymacji
 • generowania legitymacji POF, KPOF, KPZT

Aplikacja dodatkowo umożliwia prowadzenie Rejestru Zawartych Umów i Ksiąg Realizacji umowy niezbędnych do prawidłowego zarządzania dokumentacją koncesyjną w firmie. Narzędzie jest zintegrowane z pozostałymi modułami Platformy i360 w zakresie zarządzania użytkownikami, strukturą biznesową oraz wymianą niezbędnych danych.

Harmonogramowanie - moduł służący do zarządzania czasem pracy na obiektach Klienta, grafikowania czasu pracy (harmonogramy miesięczne/kwartalne dla Wykonawców prac). Pozwala na zarządzanie Pracownikami w zakresie wprowadzania informacji o planowanym czasie pracy oraz w weryfikowaniu już wykonanych prac. Narzędzie umożliwia na wygenerowanie plików do wynagrodzeń, w oparciu o rzeczywisty czas pracy. Pomaga managerom administrować pracą na obiektach/w działach firmy oraz zarządzać obiektami w różnych lokalizacjach. Dane o Pracownikach, ich typach umowy, miejscu zatrudnienia i zakresie obowiązków są pobieranie do aplikacji z systemów źródłowych (np. z SAP HR), co pozwala na spójne i zgodne z prawem zarządzanie wykonaniem prac. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Platformy i360 w zakresie zarządzania użytkownikami, strukturą biznesową oraz wymianą niezbędnych danych.

Kokpit Managera - moduł wspierający managerów w zakresie analizy i bieżącej informacji o kondycji podległych kontraktów. Pozwala na zarządzanie kosztami oraz prognozowania marży, przychodów na związanych z kontraktami. Narzędzie wspierające zarządzających umowami z Klientami – pozwala na szybką reakcję w przypadku odchyleń i wprowadzanie modyfikacji. Umożliwia tworzenie kalkulacji przychodowych, określania rentowności umów oraz bieżące informowanie o sytuacji finansowej. Daje możliwość generowania raportów, zestawień i prognoz. Dane do modułu są pobieranie z systemów źródłowych oraz opierają się na informacjach wprowadzonych bezpośrednio przez managerów. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Platformy i360 w zakresie zarządzania użytkownikami, strukturą biznesową oraz wymianą niezbędnych danych.

Stacja Rekrutacja – moduł służący do zlecania rekrutacji pracowników przez Klientów oraz zarządzania procesem rekrutacji przez Rekruterów. Aplikacja umożliwia wprowadzanie zapotrzebowania na rekrutacje pracowników o konkretnych kwalifikacjach oraz na obsługę tego procesu. Rozwiązanie optymalizuje cały proces w zakresie czasu pozyskania pracownika oraz wymiany informacji pomiędzy Klientem, a Rekruterem. Aplikacja pozwala na generowanie raportów i zestawień, które są pomocne w zakresie rozliczeń za usługi rekrutacyjne. Jest narzędziem pozwalającym na stałą kontrolę realizacji zadań związanych z rekrutacją pracowników.  Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Platformy i360 w zakresie zarządzania użytkownikami, strukturą biznesową oraz wymianą niezbędnych danych.

Korzyści biznesowe:

 • dostosowanie się do aktualnych wymogów prawnych 
 • możliwość zarządzania działalnością biznesową z poziomu jednej Platformy
 • możliwość zarządzania pracą na obiektach Klienta
 • automatyzacja działań
 • wprowadzenie tych samych standardów w całej organizacji
 • możliwość nadzorowania procesów biznesowych odgórnie
 • wprowadzanie nowych technologii na rynek
 • bezpieczeństwo przechowywania danych i zarządzania informacją
 • zarządzanie dokumentacją
 • automatyczna kontrola z wbudowanymi procesami workflow
 • zarządzanie kondycją kontraktów, możliwość szybkiego reagowania/wprowadzania zmian i innowacji
 • ochrona środowiska- zlikwidowanie procesów „papierowych” w firmie


Technologie:

 • ASP. NET
 • .NET MVC
 • MSSQL
 • .NET.Core
 • SAP ERP (m.in. EC-PCA; CRM; PT;PY;PA; FI-AA; CO-OM-CCA)

Rozwiązania dedykowane