Santander Consumer Bank – SANCOL

Sancol to aplikacja wspierająca proces windykacji, która została stworzona od podstaw dla Santander Consumer Banku – banku od kredytów – jednego z liderów rynku consumer finance w Polsce. W ramach systemu powstała aplikacja mobilna dla windykatorów i koordynatorów oraz aplikacja webowa do zarządzania przepływem informacji z windykatorami.

Aplikacja mobilna jest wykorzystywana do codziennych prac przez windykatorów w terenie. Pozwala na pracę zarówno w trybie online, jak i offline. Stworzone rozwiązanie wykorzystuje do obsługi funkcjonalności map aplikację „trzecią” OpenStreetMap. Tablet (urządzenie mobilne) może zostać tak skonfigurowany, aby być wykorzystywany tylko przez jednego użytkownika systemu. Synchronizacja pomiędzy aplikacją mobilną a bazą danych systemu odbywa się w interwale czasowym indywidualnie wybranym przez użytkownika z listy możliwych interwałów. Lista może zawierać domyślną wartość w przypadku, gdy wybrany do tej pory interwał przez użytkownika nie znajduje się na liście lub nie dokonał jeszcze jego wyboru.

Odrębnym mechanizmem – poza specyfikacją systemu – jest częstotliwość wymiany danych między budowanym systemem a systemami dziedzinowymi klienta. Przygotowanie szablonu wydruku zlecenia odbywa się po stronie serwera: w tym czasie aplikacja mobilna pracuje w trybie online. Przy próbie wygenerowania pliku .pdf - wymagana jest praca w trybie online. Do każdego zlecenia oraz zleceń nieaktualnych (anulowanych) jest przypisany ID windykatora. Na tej podstawie są widoczne zlecenia dla windykatora w aplikacji mobilnej. Wszystkie ekrany w aplikacji mobilnej mogą być modyfikowane w zakresie układu pól na poszczególnych ekranach lub nazewnictwa. Zabezpieczenia dostępu do aplikacji i danych zostały przygotowane tak, aby spełniały standardy banku.

 
Lista dostępnych funkcjonalności w aplikacji mobilnej:

 1. Zarządzanie zleceniami
 2. Przeglądanie repozytorium dokumentów
 3. Planowanie rozmów i wizyt (mini-organizer)
 4. Przeglądanie listy kontaktów i komunikatów
 5. Przeglądnie zleceń anulowanych (tzw. przeterminowanych)
 6. Przeglądanie listy zleceń i szczegółów zlecenia
 7. Przygotowanie planu dnia
 8. Dodawanie komentarza do zlecenia
 9. Dodawanie raportów z interwencji

 
Aplikacja webowa jest elementem systemu odpowiedzialnym za administrację i zarządzanie użytkownikami. Po zalogowaniu się do niej, na podstawie przypisanej roli, użytkownik ma dostęp do konkretnego panelu, ze zdefiniowanymi funkcjonalnościami. Jeśli użytkownik ma więcej niż jedną rolę, ma możliwość przełączenia się na panel, z którego chce korzystać. 

Lista dostępnych funkcjonalności w aplikacji webowej:

 1. Dodawanie i edycja kont użytkowników
 2. Generowanie nowego hasła / odblokowanie konta
 3. Dostęp do rejestru zdarzeń
 4. Parametryzacja ustawień aplikacji
 5. Definiowanie komunikatów dla windykatorów
 6. Definiowanie słowników raportu X