Analiza potrzeb biznesowych

Zebranie wymagań, ich analiza i szczegółowe rozpoznanie potrzeb to codzienny warsztat pracy naszych analityków i konsultantów. Ma to na celu wytworzenie spójnej wizji docelowego produktu jaki zostanie dostarczony Klientowi.

Ważnym aspektem projektu budowy systemu jest analiza potrzeb biznesowych. Oddelegowany przez klienta zespół wraz z liderem definiuje wymagania biznesowe oraz funkcjonalne. Często opisuje potrzeby z punktu widzenia korzyści jakie organizacja chce osiągnąć wytwarzając i wdrażając konkretne rozwiązanie.

Poszczególne spotkania z zespołem klienta mogą mieć formę:

  • Spotkań analitycznych
  • Wywiadów z docelowymi użytkownikami
  • Warsztatów w szerszym gronie

Bardzo często podczas wdrożeń systemów informatycznych, albo tworzy się nowe procesy, albo dokonuje się przebudowy istniejących. Dlatego idealnym narzędziem analizy jest modelowanie procesów biznesowych przy pomocy notacji BPMN (Business Process Notation Model). Dekompozycja procesu na poszczególne czynności i osoby odpowiedzialne za pomocą diagramów prezentujących zwizualizowane procesy pomaga lepiej zrozumieć je całemu zespołowi.