Projektowanie oprogramowania

Proces wytworzenia oprogramowania to nie tylko inżynieria i programowanie. To jednocześnie proces twórczy, który często obejmuje doprecyzowanie początkowych wymagań klienta i przekraczanie ich. Dzięki temu tworzone oprogramowanie często jest dostosowane nie tylko do bieżących ale również przyszłych potrzeb klienta.

Przed rozpoczęciem budowy systemu uzgadniamy z Zamawiającym projekt systemu. W zależności od przyjętej metodyki budowy systemu opracowujemy dokument obejmujący Koncepcję Systemu Informatycznego. Taki dokument jest podstawą do budowy systemu informatycznego i każdorazowo jest zatwierdzany przez Klienta.

Podczas opracowywania Koncepcji Systemu nasi specjaliści dobierają technologię w jakiej zostanie wykonane konkretne rozwiązanie. Ma to na celu zapewnienie optymalnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb Klienta.

W szczególności Koncepcja Systemu Informatycznego zawiera:

  • cel budowy systemu z punktu widzenia Klienta
  • wykaz interesariuszy
  • zakres systemu
  • listę i rodzaj użytkowników
  • architekturę systemu w podziale na poszczególne moduły funkcjonalne
  • wykaz wymagań funkcjonalnych
  • specyfikację uprawnień użytkowników
  • wykaz wymagań pozafunkcjonlanych

Zrozumienie wymagań klienta pomaga nam opracować wygląd i zachowanie interface użytkownika. W tym celu projektujemy widoku i mock-upy, które często wchodzą w skład przygotowywanego opracowania.