Utrzymanie i rozwój

Czujemy się odpowiedzialni za wytworzone produkty. Ważnym aspektem cyklu życia produktu jest zapewnienie realizacji zgłoszeń serwisowych w ramach gwarancji. Dodatkowo w ramach jednej umowy oferujemy możliwość rozbudowy funkcjonalnej systemu o nowe funkcje czy moduły.

Po wdrożeniu oprogramowania świadczymy usługę jego utrzymania. Systemy i aplikacje wykorzystywane u Klientów wymagają systematycznej opieki – dzięki temu działają lepiej i przede wszystkim są bezpieczne. Utrzymanie oprogramowania jest procesem, w którym Klient ma możliwość zgłoszenia błędów do aplikacji, które pojawiły się w wyniku jego użytkowania, a zespół diagnozuje i je poprawia. 

Dodatkowo oferujemy również możliwość rozwoju wdrożonego systemu, który polega na wprowadzeniu do istniejącej aplikacji rozszerzeń funkcjonalnych, modyfikacji na żądanie czy rozbudowie istniejący cech i funkcji systemu. Celem rozwoju oprogramowania jest dostosowanie jego do zmieniających się oczekiwań biznesowych lub systemowych.

Klient może zdecydować się na utrzymanie i rozwój swojej aplikacji, wtedy podpisywana jest umowa utrzymania i rozwoju aplikacji oparta o czasy SLA, w ramach których świadczone są usługi.