Bezpieczeństwo użytkowania SAP w Signal Iduna

Celem projektu realizowanego przez zespół GRC w Signal Iduna było opracowanie listy wymagań, które system SAP, utrzymywany centralnie powinien spełniać, aby mógł być wykorzystywany w polskim oddziale spółki – w  Signal Iduna Polska.  Przygotowana lista była odpowiedzią na obowiązujące w Polsce przepisy prawne wynikające z wybranych (w zakresie systemu) przepisów tzw. twardego prawa (Ustawa o Rachunkowości, Ochronie Danych Osobowych) oraz tzw. ‘Dobrych praktyk’.

Efekty zostaną zweryfikowane przez audytora zewnętrznego badającego sprawozdania finansowe oraz korporacyjnego, badającego zgodność z wymogami w zakresie bezpieczeństwa.