Elektroniczny obieg faktur w TVP S.A.

W styczniu 2009 firma SI-Consulting S.A. wdrożyła oraz uruchomiła „System elektronicznego obiegu faktur zakupowych” w Telewizji Polskiej S.A. Rozwiązanie to jest w pełni zintegrowane z systemem SAP. Stworzone przez nas rozwiązanie charakteryzuje się dualizmem interfejsowym. Pełna jego funkcjonalność dostępna jest w systemie SAP ERP, jak również poprzez przeglądarkę internetową.