Obieg faktur w Cadbury

Firma Cadbury, przy wsparciu konsultantów SI-Consulting (działając jako podwykonawca T-Systems), zaimplementowała rozwiązanie, które pozwala na skanowanie, archiwizację, oraz wielostopniowe zatwierdzanie i księgowanie faktur zakupowych. Podstawowym założeniem tej funkcjonalności jest zapis obrazu faktury, który dostępny jest uprawnionym użytkownikom systemu w dalszych krokach procesu przetwarzania tego dokumentu, wspomaganych przez komunikaty Workflow, w tym również dla zewnętrznych klientów poczty. Poza procesem krokowego zatwierdzania i  faktur zakupowych funkcjonalność ta pozwala firmie Cadbury na automatyzację kroków związanych z weryfikacją dokumentów poprzedzających (zamówienia zakupu, dokumenty materiałowe przyjęcia).

Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw często pojawiającym się wymaganiom związanym z hierarchicznym podejściem do akceptacji faktur. Sprawia, że proces jest szybszy a także wykonywany zgodnie z procedurami biznesowymi istniejącymi w firmie.