Upgrade systemu SAP w Cadbury

Zmiana wersji systemu SAP ERP  na wyższą zawsze wymaga  szczególnego podejścia z punktu widzenia zarządzania  projektem. W przypadku upgrade systemów  Cadbury dodatkowo w tym samym czasie została zaplanowana relokacja  systemu  na nową platformę znajdującą się w innym kraju. U tego klienta szczególnie ważne było, aby planowanie zasobów i ich przydział do odpowiednich zadań  był  perfekcyjny. Projektem wspólnie zarządzali Project  Managerowie trzech stron biorących udział w przedsięwzięciu. Udane przeniesienie systemu oraz zmiana wersji w założonym czasie, budżecie i zasobach są dowodem wspaniałej synchronizacji.