USP

Wdrożenie systemu SAP w firmie USP obejmowało w zasadzie wszystkie obszary biznesowe przedsiębiorstwa. Spoglądając procesowo na te obszary, zintegrowany system zarządzania SAP ERP jest wykorzystywany począwszy od zakupów, poprzez produkcje (wraz z kontrolą jakości), obsługę gospodarki magazynowej, sprzedaż i skończywszy na księgowości i kontrolingu.

Zakres funkcjonalny wdrożenia był bardzo szeroki, w literaturze określa się takie wdrożenia mianem ‘big bang’. Wdrożone zostały następujące moduły aplikacyjne systemu: Finanse (FI) wraz ze Środkami Trwałymi (FI-AA), Kontroling (CO), Sprzedaż I Dystrybucja (SD), Gospodarka Materiałowa (MM) i Zarządzanie Magazynami (WM), Zarządzanie Produkcją (PP), Kontrola Jakości (QM) a także system raportowości zarządczej oparty na Hurtowni Danych (BW). 

Wdrożenie było jednym w większych wdrożeń i zrealizowane zostało w bardzo krótkim jak na taki proces czasie – 9 miesięcy od rozpoczęcia prac do tzw. startu produktywnego. 

Rozpoczęcie prac miało miejsce w marcu 2009, natomiast start produktywny systemu w styczniu 2010. W kolejnych miesiącach odbywały się prace w ramach wsparcia użytkowników nowego systemu oraz opracowane były pewne optymalizacje w ramach przeprowadzonych procesów wdrożeniowych. 

Jednym z bardzo ważnych obszarów, wręcz kluczowym dla przedsiębiorstwa farmaceutycznego skierowanego na oferowanie klientom nie tylko najwyższej jakości produktów, ale także najwyższej jakości procesu sprzedaży był właśnie obszar sprzedaży i dystrybucji. 

Firma USP znana wśród swoich odbiorców z wysokich standardów relacji sprzedażowych, jako jeden z celów wdrożenia postawiła utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi sprzedaży przy przejściu pomiędzy ‘starym’ i ‘nowym’ systemie. Co więcej w ramach nowej obsługi procesów zostały postawione dodatkowe wymagania, między innymi takim wymaganiem była modyfikacja przesyłania informacji pomiędzy odbiorcami i działami sprzedaży w USP. Już wcześniej sprawnie działała komunikacja via EDI pomiędzy większymi odbiorcami, a USP. W ramach prac wdrożeniowych właśnie komunikaty EDI zostały wzbogacone. Wdrożenie EDI w USP wpłynęło również na poszerzenie standardów GS1. Firma USP wraz z SI-Consulting w modelowy sposób skorzystała z możliwości współpracy tzw. biznesu organizacją określającą standardy.

USP, jako producent w branży farmaceutycznej podlega bardzo ścisłym regulacjom wynikającym z Prawa Farmaceutycznego. Wszelkie procesy produkcyjne i dystrybucyjne, a zatem także ich odwzorowanie w systemie informatycznym muszą spełniać wymogi GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania). Cały proces wdrożeniowy był zatem prowadzony zgodnie z tzw. zasadami walidacji względem wymogów GMP. 

Sprawna harmonizacja działań wynikających z metodyki wdrożenia oraz wymogów modelu V (z przewodnika GAMP 5) mogła przebiegać dzięki bardzo wysokiej kulturze organizacyjnej firmy zamawiającej – USP, jak i dzięki temu, że Główny Plan Walidacji dla wdrożenia systemu SAP ERP był odpowiednio wcześniej przygotowany i zatwierdzony.

Odbywające się parę lat wcześniej wdrożenie innego mniej zaawansowanego system ERP w tej firmie na pewno miało wpływ na sprawność wdrożenia systemu SAP. Wcześniejsza implementacja systemu także odbywała się z uwzględnieniem wymogów walidacji. Ów wcześniejszy proces walidacji systemu był j wspierany przez tych samych specjalistów zewnętrznych, którzy teraz brali udział w procesie wdrożenia systemu SAP.

Uruchomienie produktywne systemu odbyło się w założonym terminie oraz projekt został zakończony przy wykorzystaniu założonego (i nieprzekroczonego) budżetu. Wiosną 2010 roku w czasie okresowej kontroli GIF w USP także sfera IT z obsługą systemu SAP ERP przeszła pozytywne audyt. 

Projekt wdrożeniowy był prowadzony wspólnie przez firmy SAP i SI-Consulting.