Wdrożenie SAP BW w PGNiG

Specjaliści z firmy SI-Consulting wzięli udział w realizowanym przez SAP Polska wdrożeniu SAP BW dla Grupy PGNiG.

Nasi konsultanci pracowali w centrali firmy w Warszawie oraz 3 spółkach strategicznych: Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Pomorskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. i Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. W zakres odpowiedzialności naszych konsultantów weszło stworzenie ponad 100 raportów z obszaru FI, FI-AA oraz CO m.in.: bilansu, RZiS czy Cashflow.

Wykonując zlecone prace aktywnie uczestniczyliśmy w przekazywaniu wiedzy pracownikom Grupy PGNiG  w różnych lokalizacjach w Polsce. Podczas wdrożenia korzystaliśmy z aplikacji Query Designer i BEx Analyzer wchodzących w skład pakietu Business Explorer firmy SAP.