Wdrożenie SAP w Towarzystwie Edukacji Bankowej S.A.

Wdrożenie przeprowadzono na rzecz TEB S.A., TEB Edukacja, WSB Poznań, WSB Gdańsk, WSB Wrocław i WSB Toruń.

W zakresie projektu wdrożono następujące moduły systemu SAP ERP: FI, FI-AA, CO, BW, SD, HR.

Konsultanci SI-Consulting odpowiadali za całość implementacji hurtowni danych SAP BW — od stworzenia koncepcji, poprzez konfigurację środowisk i instalację modeli danych, po zaprojektowanie i stworzenie zapytań. W Hurtowni Danych skoncentrowaliśmy się głównie na obszarze finansów i kontrolingu. Ponadto, uruchomiony został pakiet (‘content’) techniczny wspomagający administrowanie i optymalizację systemu. Warstwa raportowa zbudowana została w oparciu o aplikacje Query Designer oraz BEx Analyzer ze środowiskiem Excel (pakietu SAP Business Explorer). Projekt zawierał także cykl warsztatów zapewniający transfer wiedzy do użytkowników końcowych i administratorów. Dzięki wdrożeniu TEB S.A. zyskało możliwość przekrojowej analizy oraz łączenia danych finansowych z różnych obszarów i źródeł w jednym miejscu.