Wysyłka i transport w Cadbury

Fizyczny kształt przestrzeni magazynowo-załadunkowej, potrzeba optymalizacji jej wykorzystania a także automatyzacji poszczególnych kroków stanowiły główne przyczyny opracowania rozwiązania, które w swej naturze pozwala na obsługę skomplikowanego procesu przyjęcia z produkcji, załadunku i wysyłki.

Tak jak w firmie Cadbury polega ono na obsłudze szerokiego spektrum aktywności przez osobę „uzbrojoną” w terminal RF. Optymalne lokowanie materiałów do magazynu lub „pod wysyłkę”, reorganizacja zapasów  zalegających czy załadunek wspierany algorytmem optymalizacyjnym, to nie jedyne pozytywne aspekty tego rozwiązania. W jego ramach Cadbury korzysta również z takich wartości dodanych jak komunikacja z  systemem, gdzie wymieniane są zarówno informacje o zapotrzebowaniach, jak i przygotowywanych i przetwarzanych wysyłkach. Dodatkowo automatyczne przetwarzanie wymaganych w procesie kroków sprawia, że zasoby ludzkie a także możliwości przestrzenne magazynu wykorzystywane są w sposób optymalny.