Zarządzanie projektem wdrożeniowym w Grupie Impel

Projekt w Grupie Impel wymagał wyjątkowo metodycznego podejścia do zarządzania ze względu na konieczność koordynacji niemal siedemdziesięciu równocześnie pracujących konsultantów i prawie trzystu członków zespołów projektowych. Aby płynnie zarządzać tej wielkości projektem konieczne było utworzenie wielopoziomowej hierarchii zarządzania (zespół, obszar, projekt). Projekt prowadzony był według metodyki wykonawczej ASAP, zgodnej  z metodyką Zarządczą PRINCE2. Dzięki temu start produktywny odbył się bez przeszkód w zaplanowanym wcześniej terminie.