Artykuł "Blockchain and decentralised identity – Are enterprises ready for SSI?"

Rok 2021 ma szansę być rokiem przełomowym dla cyfrowej tożsamości. Szczególnie wysoki potencjał niosą ze sobą rozwiązania cyfrowej tożsamości oparte o technologię blockchain. Celem Suwerennej Tożsamości SSI (ang. Self-Sovereign Identity) jest zmiana dynamiki zarządzania danymi osobowymi, które w tym modelu pozostają w całości pod kontrolą obywatela. Ale czy biznes również może zyskać na wdrożeniu infrastruktury SSI? Jeśli tak, to w jaki sposób? W których sektorach projekty Suwerennej Tożsamości rozwijają się najszybciej, i jakie czynniki wpływają na adopcję tej technologii przez przedsiębiorstwa?

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule dr Agaty Slater dostepnym TUTAJ