Otrzymaliśmy certyfikat ISO 27001

Certyfikat ISO

 

W SI-Consulting przykładamy ogromną wagę do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ważne dla nas dane, a co za tym idzie również powierzane nam informacje i dokumentację, chronimy tak dobrze, jak tylko jest to możliwe, co w tym roku potwierdzili również audytorzy z jednostki certyfikującej - w czerwcu otrzymaliśmy certyfikat na zgodność z normą ISO 27001 , która stanowi podstawę do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Otrzymany certyfikat potwierdza, że prowadzona przez nas działalność związana z dostarczaniem rozwiązań w dziedzinie technologii informatycznych i ich bezpieczeństwa obejmujących:

  • projektowanie, wytwarzanie, wdrażanie, serwis i integrację programów i systemów informatycznych w tym systemu SAP,
  • zarzadzanie projektami, portfelami projektów i programami projektów,
  • cyfrową transformacją przedsiębiorstw,  
  • dostarczanie, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury informatycznej,
  • usługi z zakresu cloud computingu,
  • szkolenie i doradztwo,

spełnia wymagania ISO 27001!

Dziękujemy Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego za przyznany certyfikat oraz Małgorzacie Lewickiej i Mariuszowi Stolarzowi za przygotowanie i przeprowadzenie spółki przez proces certyfikacji! Oczywiście nie mogłoby zabraknąć również podziękowań dla wszystkich Pracowników naszej Spółki - Wasza praca i wysiłek włożony w otrzymanie certyfikatu są nieocenione!