S/4 HANA - wspieraj swój biznes inteligentnie

S4 HANA

Wiele firm wykorzystujących system SAP stoi obecnie przed decyzją dotyczącą migracji na platformę S/4 HANA. Istnieje kilka możliwych podejść, każde z nich ma swoje uwarunkowania i konsekwencje wpływające na czas i koszty oraz na efekty, jakie firma może osiągnąć dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań. 
Radzimy jak:
•    podejść do zagadnienia konwersji systemu w sposób efektywny,
•    usprawnić procesy,
•    wykorzystać potencjał innowacji, jakie daje nowe narzędzie, 
•    zoptymalizować posiadane licencje.

Nagrania wideo poruszające ww. zagadnienia znajdują się na naszym blogu (tutaj)