SI-Consulting łączy siły z Lukardi!

Łączymy siły z Lukardi

 

Poczyniliśmy kolejny krok ku zacieśnieniu współpracy z firmą Lukardi S.A. Podpisaliśmy umowę inwestycyjną, przewidującą zamianę posiadanych udziałów w SI-eCommerce na 25% akcji Lukardi S.A. Chcemy być nie tylko jednym z głównych akcjonariuszy Lukardi S.A., ale i aktywnym partnerem we współpracy biznesowej z całą Grupą Lukardi! 

Od lat współpracujemy z Lukardi S.A. i jej spółką zależną - Aniołowie Konsultingu. Za nami szereg wspólnie zrealizowanych projektów, które już wielokrotnie utwierdziły nas w przekonaniu, że patrzymy w podobnych kierunkach. Zarówno Lukardi, jak i SI-Consulting wspierają klientów w drodze do pełnej digitalizacji – zacieśnienie współpracy pozwoli nam kooperować jeszcze ściślej i efektywniej uzupełniać swoje portfolio o usługi komplementarne. To z kolei przełoży się na tworzenie grupy powiązanych podmiotów IT o szerokim spektrum usług. Nieustannie się rozwijamy, a opisane zmiany są na to żywym dowodem. 

Zmiana formy współpracy nie ma wpływu na projekty realizowane aktualnie przez nas, we współpracy z Lukardi S.A., czy z SI-eCommerce. Na listopad 2021 r. planujemy formalne włączenie SI-eCommerce w struktury grupy Lukardi S.A. oraz objęcie akcji Lukardi S.A. przez SI-Consulting.