SI-PRODUKTY - Poznaj SI-BDO

SI-BDO

 

Czy wiesz, że rejestr BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz prowadzenie ewidencji odpadów na platformie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl w formie elektronicznej obejmuje wielu przedsiębiorców w Polsce?

Jeśli ten obowiązek dotyczy również Twojej firmy, już dzisiaj skorzystaj z SI-BDO i wykorzystuj dane zaewidencjonowane w systemie SAP jako bezpośrednie źródło wpisów ewidencyjnych na platformie BDO -> integracja systemów umożliwia wytworzenie niezbędnych dokumentów w trybie rzeczywistym, co skraca czas związany z przetwarzaniem transportu (Karta Przekazania Odpadów, Potwierdzenie KPO).

Zintegruj czynności ewidencji w obu systemach, a dzięki temu zredukujesz nakład pracy związanej z ręcznym wprowadzaniem danych i zmniejszysz liczbę omyłkowych wpisów wymagających korekty.

Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o SI-BDO.