SI-PRODUKTY - Poznaj SI-SENT

SI-SENT

 

SI-SENT jest rozwiązaniem, które pozwala realizować obowiązek zgłaszania transportu przedsiębiorcom zajmującym się przewozem:

  • paliwa,
  • alkoholu całkowicie skażonego,
  • suszu tytoniowego, 
  • olejów roślinnych.

Dotyczy także wywozu poza terytorium RP:

  • produktów leczniczych,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • wyrobów medycznych.

Wywiąż się z obowiązku sprawnie i skutecznie -> wśród najważniejszych atutów SI-SENT wymienić należy spełnianie wymagań prawnych w zakresie monitorowania transportu towarów wrażliwych, całkowicie automatyczne generowanie i wysyłanie komunikatów, walidację poprawności generowanych komunikatów, rejestrację logów przesłanych komunikatów czy możliwość ręcznej generacji komunikatów (reakcja na błędne statusy).

Kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej.