Pakiet komputer jako usługa

Bazując na wieloletnim doświadczeniu możemy zaoferować rozwiązanie, w którym Klient nie musi kupować własnego sprzętu komputerowego a jedynie w elastyczny sposób korzystać z niego wtedy kiedy potrzebuje. Taki Komputer w usłudze oprócz sprzętu może być wyposażony w popularne oprogramowane biurowe Microsoft Office oraz może być objęty szeregiem usług dodatkowych związanych z zarządzaniem, serwisem i bezpieczeństwem.

W ramach usługi Klient może uzyskać min:

  • gotowy, zainstalowany i skonfigurowany w sieci Klienta komputer o ustalonych wspólnie parametrach
  • specjalistyczną pomoc techniczną dotyczącą działania programów zainstalowanych na komputerze (aktualizacja, instalacja, integracja z innymi programami, konfiguracja oprogramowania, usuwanie usterek działania oprogramowania)
  • opiekę serwisową dla komputera w zakresie sprzętowym (naprawy, modernizacje, uruchomienia nowych komputerów, diagnostyka).
  • nadzór nad legalnością oprogramowania zainstalowanego na komputerze.
  • wsparcie Help-Desk
  • aktualizacje programowe dla: systemu operacyjnego, pakietu Office, oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji połączeniowych do sieci. Usługa umożliwia uzyskanie dostępu do sieci SI-Consulting, gdzie taka usługa jest świadczona. Jakość działania sieci WAN uzależniona jest od poszczególnych łączy telekomunikacyjnych WAN a w szczególności łączy teleinformatycznych w danej lokalizacji. Dzięki usłudze możliwe jest korzystanie z pozostałych usług sieciowych.
  • pakiet usług dodatkowych opartych o rozwiązania Microsoft 365a