Veeam Availability Platform

Dzisiejsze przedsiębiorstwa stają przed podwójnym wyzwaniem: obecnie nie tylko potrzebujemy  zarządzać generowanymi i używanymi przez siebie danymi oraz efektywnie je przeszukiwać, ale także  musimy zapewnić klientom wewnętrznym i zewnętrznym nieprzerwaną dostępność środowiska cyfrowego.

Na te wyzwania odpowiada  platforma Veeam, która dostarcza rozwiązania do:

  • Tworzenia kopii zapasowych - aby zapewnić odzyskiwalność i dostępność danych na wypadek przestoju, ataku, utraty lub kradzieży
  • Mobilności w chmurze - łatwe przenoszenie i szybkie odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń lokalnych lub chmurowych
  • Wgląd w dane - aby przejść od zarządzania reaktywnego do proaktywnego i móc podejmować lepsze decyzje biznesowe
  • Orkiestracja - procesy robocze, które zapewniają spójne wykonywanie dotychczasowych ręcznych i złożonych zadań z zakresu zarządzania danymi
  • Automatyzacja - dane same sobą zarządzają, ucząc się samodzielnej ochrony przy użyciu odpowiednich umów SLA, metod i lokalizacji umożliwiających osiąganie celów biznesowych