SAP ERP

Systemy klasy ERP są odpowiedzią na potrzebę posiadania informacji w praktycznie każdym obszarze dotyczącym funkcjonowania firmy, na każdym etapie zachodzących w niej procesów.

Skrót ERP, z ang. Enterprise Resource Planning, tłumaczy się jako Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (chętniej tłumaczone przez producentów jako Zaawansowane Zarządzanie Zasobami) to określenie na klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

Podstawowe obszary obsługi systemu ERP

SAP ERP Financials (Finanse)

Automatyzacja i uproszczenie procesów rachunkowości finansowej i zarządczej. Zapewnienie zgodnych z przepisami polskiego prawa danych do raportów oczekiwanych przez urzędy (US, GUS, ZUS). Wiarygodne dane ekonomiczne, będące podstawą podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych.

SAP ERP Human Capital Management

Zarządzanie kapitałem ludzkim - pełna obsługa kadrowo-płacowa firmy, od planowania zasobów i struktury organizacyjnej, po rejestrację czasu pracy i naliczenie oraz zaksięgowanie płac.

SAP ERP Operations

Zarządzanie głównymi procesami logistycznymi w firmie —  poczynając od projektowania produktu aż po uzyskanie  płatności za sprzedany produkt. Wewnątrz tego procesu kryje się każda funkcja związana z obsługą produktów, towarów i usług niezależnie od branży, w której firma funkcjonuje. Dla specjalistycznych branż przygotowane są dodatki spełniające najbardziej wysublimowane oczekiwania.

SAP ERP Corporate Services

Pakiet rozwiązań dla obsługi procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie: zarządzanie nieruchomościami, majątkiem przedsiębiorstwa, portfelem projektów, podróżami służbowymi, handlem zagranicznym a także zgodnością z przepisami BHP i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. 
Dzięki uruchomieniu powyższych rozwiązań operacyjna praca w firmie staje się sprawniejsza, a uzyskana informacja końcowa  pozwala na podejmowanie właściwych dla firmy decyzji.

 

 
Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań, 2006, seria Biblioteka Logistyka, ISBN 83-87344-22-2