Helpdesk IT

Aktywnie wspieramy użytkowników firmowych zasobów w codziennych problemach ze sprzętem informatycznym, w sprawnej komunikacji między użytkownikami sieci oraz nadzorujemy utrzymanie wypracowanych standardów IT. Na bieżąco prowadzimy obsługę procesów zarządzania incydentami, problemami, konfiguracją, dostępnością i jakością usług IT w taki sposób, aby jednocześnie minimalizować zgłoszenia o usterkach i awariach oraz utrzymać bezpieczeństwo w obszarze BackOffice IT, który jest najbardziej podatnym obszarem na niepożądane wycieki informacji.

Realizujemy usługę wsparcia użytkowników w firmie klienta, poprzez infolinię jesteśmy w stanie centralnie przyjmować i obsługiwać zgłoszenia serwisowe w sposób zdalny oraz na miejscu w siedzibie klienta.

Korzyści , jakie zapewnia Helpdesk SI-Consulting:

 • sprawne wsparcie dla użytkowników komputerów i aplikacji (zdalnie lub w miejscu pracy),
 • reakcja na zgłoszenia usterek i naprawa zgodnie z wymaganiami klienta,
 • obsługa zgłoszeń serwisowych bezpośrednio od użytkowników przez pojedynczy punkt kontaktu (mail, telefon),
 • możliwość szybkiej pomocy niezależnie od lokalizacji,
 • zastępcze stoki komputerów, urządzeń mobilnych i urządzeń peryferyjnych,
 • zdolność do obsługi kilku tysięcy zgłoszeń serwisowych w miesiącu,
 • optymalizacja kosztów utrzymania i standaryzacja obszaru IT BackOffice wraz z procesem,
 • cykliczne i bieżące raportowanie usługi,
 • dostawy sprzętu IT w różnych modelach finansowania,
 • utrzymanie zawsze aktualnego środowiska aplikacyjnego i sprzętowego,
 • nadzór nad bezpieczeństwem obszaru użytkowników.