Tworzenie aplikacji frontendowych

Od wprowadzenia platformy SAP Fiori i towarzyszącej  jej biblioteki SAPUI5 zbiór aplikacji standardowych, oferowanych bezpośrednio przez SAP, powiększa się w imponującym tempie. Jednak ze względu na fakt, że narzędzia kierowane do szerokiej gamy odbiorców  nie zawsze są w stanie sprostać specyficznym wymaganiom konkretnych jednostek -  nawet przy uwzględnieniu szerokich możliwości konfiguracji -  istnieje również osobna ścieżka, która pozwala na tworzenie aplikacji od zera(dostrojonych do szczegółowych wymagań organizacji).

Faza projektowania aplikacji frontendowych

W pierwszym kroku ustalane są konkretne oczekiwania funkcjonalne: co aplikacja ma zrobić?, na jakie procesy ma wpłynąć?, co zainicjować, a co zakończyć? Następnie należy odpowiedzieć na pytanie, kto będzie grupą docelową – czy aplikacja jest dedykowana dla kadry menedżerskiej, pracowników niższego szczebla, czy może dla administratorów, oraz jaki ma być przepływ informacji – jakie dane powinny być wprowadzane, jakie wyświetlane, jakie podpowiadane użytkownikowi, a jakie niemodyfikowalne. Mając te informacje, w konsultacji z przedstawicielami grupy docelowej, tworzona jest makieta aplikacji pozwalająca na zweryfikowanie jej ergonomiczności oraz potwierdzenie koncepcji przepływu informacji.

Faza tworzenia aplikacji frontendowych

Po fazie projektowania, następuje etap developmentu. W zależności od architektury SAP oraz specyficznych wymagań, aplikacje mogą być tworzone przy pomocy narzędzi zewnętrznych (np. platformy Neptune Software), bądź bezpośrednio jako aplikacje SAP Fiori. W pierwszym przypadku proces jest zazwyczaj nieco szybszy, jednak wymaga zakupienia dodatkowych licencji, w drugim – zakup dodatkowych licencji nie jest potrzebny, jednak w przypadku starszych systemów może być konieczna ich aktualizacja do wersji wspierających protokół OData i komponenty UI5. Niezależnie od wybranej platformy, wynikowa aplikacja składa się z dwóch części – frontendowej, opartej na bibliotekach SAPUI5, zbudowanej w oparciu o HTML5 i JavaScript aplikacji typu one-page, oraz backendowej, która integruje akcje wywoływane w aplikacji z procesami SAP i tabelami bazodanowymi.

Cechy aplikacji frontendowych

Tak tworzone aplikacje nie ograniczają się wyłącznie do systemów On-Premise. Ze względu na użyte technologie, proces tworzenia w dużej mierze przypomina systemy SAP umieszczone w chmurze.

Aplikacje z powodzeniem mogą zostać zarówno umieszczone jako kafle w SAP Fiori Launchpad, umożliwiając dostęp z jego poziomu i z aplikacji SAP Fiori Client, jak i udostępnione w postaci adresu URL (otwieranego bezpośrednio w przeglądarce internetowej).

 

Tworzenie aplikacji